IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

IELTS writing task 1’

CÁCH VIẾT KẾT BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT KẾT BÀI WRITING TASK 1 Trong hai phần đầu của bài hướng dẫn làm bài thi IELTS Writing Task 1, IELTS4EVERYONE đã giới thiệu cho các bạn cách viết đoạn mở bài và thân bài rồi đúng không nào? Vậy nên trong bài ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách… Read More

CÁCH VIẾT THÂN BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT THÂN BÀI WRITING TASK 1 Đến hẹn lại lên, trong bài học này, IELTS4EVERYONE sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về cách viết thân bài (Body paragraph) trong bài thi IELTS Writing Task 1.   Nội dung phần thân bài là miêu tả chi tiết xu hướng, nội dung mà biểu đồ/bảng… Read More

CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1 Như đã biết, trong phần thi IETLS Writing Task 1, các bạn sẽ phải viết một bài báo cáo ngắn dựa trên thông tin hình ảnh hay số liệu. Những số liệu này thường được minh họa bằng biểu đồ (biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ đường tròn) hoặc… Read More

Chỉ dẫn cách viết writing task 2-11

Chỉ dẫn cách viết writing task 2 It has been proved that smoking kills. In some countries it has been made illegal for people to smoke in all public places except in certain areas. All countries should make these rules. Do you agree or disagree with this statement? Answer: Smoking is considered to be one… Read More

Chỉ dẫn cách làm IELTS writing task 1-57

Chỉ dẫn cách làm IELTS writing task 1 The table below shows the number of medals won by the top ten countries in the London 2012 Olympic Games. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Sample Answer: The given data shows the top ten medal earning country… Read More

Chỉ dẫn viết writing task 1-52

Chỉ dẫn viết writing task 1 The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Sample Answer:  The given map shows two… Read More

Chỉ dẫn writing task 1-50

Chỉ dẫn writing task 1 The diagram below shows how a central heating system in a house works. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Sample Answer: The given diagram shows how a central heating system of a house works. As is observed from the illustration, the… Read More

Các mẫu bài viết writing task 1-43

Các mẫu bài viết writing task 1 Chorleywood is a village near London whose population has increased steadily since the middle of the 19th century. The map below shows the development of the village. Write a report for a university lecturer describing the development of the village. Sample Answer: The given diagram shows the development… Read More

error: Content is protected !!