IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

writing task 2’

Mẫu câu ý chỉ nhượng bộ trong tiếng Anh

Mẫu câu ý chỉ nhượng bộ trong tiếng Anh Chào các mem, ai hẳn cũng đều rất quen thuộc với Although/Though/Even though, Despite/In spite of (Mặc dù… nhưng…) khi học tiếng Anh phải không? Đây là những từ được sử dụng trong Mẫu câu chỉ ý nhượng bộ trong tiếng Anh. Tuy chúng có chung… Read More

error: Content is protected !!