IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

hướng dẫn viết writing task 2’

EXPRESSIONS OF ADVANTAGES

CÁC CÁCH DIỄN ĐẠT CHỈ LỢI ÍCH: EXPRESSIONS OF ADVANTAGES Các bạn thân mến! Cách diễn đạt chỉ lợi ích (Expressions of Advantages) là một trong những nhóm cấu trúc từ vựng phổ biến trong IELTS Writing Task 2. Để sử dụng thành thạo các cấu trúc đó đòi hỏi người viết luận phải hiểu… Read More

error: Content is protected !!