IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

hướng dẫn viết IELTS’

CÁCH VIẾT THÂN BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT THÂN BÀI WRITING TASK 1 Đến hẹn lại lên, trong bài học này, IELTS4EVERYONE sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về cách viết thân bài (Body paragraph) trong bài thi IELTS Writing Task 1.   Nội dung phần thân bài là miêu tả chi tiết xu hướng, nội dung mà biểu đồ/bảng… Read More

CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1 Như đã biết, trong phần thi IETLS Writing Task 1, các bạn sẽ phải viết một bài báo cáo ngắn dựa trên thông tin hình ảnh hay số liệu. Những số liệu này thường được minh họa bằng biểu đồ (biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ đường tròn) hoặc… Read More

EXPRESSIONS OF ADVANTAGES

CÁC CÁCH DIỄN ĐẠT CHỈ LỢI ÍCH: EXPRESSIONS OF ADVANTAGES Các bạn thân mến! Cách diễn đạt chỉ lợi ích (Expressions of Advantages) là một trong những nhóm cấu trúc từ vựng phổ biến trong IELTS Writing Task 2. Để sử dụng thành thạo các cấu trúc đó đòi hỏi người viết luận phải hiểu… Read More

error: Content is protected !!