IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

‘Đề thi IELTS thực’

Chậm trả kết quả IELTS

Lý do của các vụ Chậm trả kết quả IELTS thời gian gần đây: IELTS đã trở nên nghiêm túc hơn với vấn nạn học tủ và kết quả của một số người đã bị “withheld permanently”. Giải thích nguyên nhân, nguồn tin trong bài báo cho biết do có sự chênh lệch quá lớn… Read More

error: Content is protected !!