IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

Listening’

Bẫy trong IELTS Listening

Bẫy trong IELTS Listening Hôm nay IELTS4EVERYONE sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiến thuật làm bài thi Listening. Thông thường, để đạt được Band 7+ cho IELTS Listening test thì các IELTS Candidates phải làm đúng ít nhất 8/10 câu hỏi cho Section 1. Đây là Section dễ nhất trong toàn bộ phần thi… Read More

error: Content is protected !!