IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

chỉ dẫn IELTS writing task 1’

Map Writing Task 1 IELTS

Map Writing Task 1 IELTS Hôm nay IELTS4EVERYONE sẽ giới thiệu đến các bạn 1 bài Map Writing Task 1 IELTS. Các bạn cùng lưu lại để học nhé! The picture illustrates the alterations that have happened at a health center between 2005 and today. Overall, the main difference between the two years is an… Read More

CÁCH VIẾT KẾT BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT KẾT BÀI WRITING TASK 1 Trong hai phần đầu của bài hướng dẫn làm bài thi IELTS Writing Task 1, IELTS4EVERYONE đã giới thiệu cho các bạn cách viết đoạn mở bài và thân bài rồi đúng không nào? Vậy nên trong bài ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách… Read More

CÁCH VIẾT THÂN BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT THÂN BÀI WRITING TASK 1 Đến hẹn lại lên, trong bài học này, IELTS4EVERYONE sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về cách viết thân bài (Body paragraph) trong bài thi IELTS Writing Task 1.   Nội dung phần thân bài là miêu tả chi tiết xu hướng, nội dung mà biểu đồ/bảng… Read More

CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1

CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 1 Như đã biết, trong phần thi IETLS Writing Task 1, các bạn sẽ phải viết một bài báo cáo ngắn dựa trên thông tin hình ảnh hay số liệu. Những số liệu này thường được minh họa bằng biểu đồ (biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ đường tròn) hoặc… Read More

Bài viết mẫu của IELTS writing task 1-86

Bài viết mẫu của IELTS writing task 1 The charts below show the percentage of their food budget the average family spent on restaurant meals in different years. The graph shows the number of meals eaten in fast food restaurants and sit-down restaurants. Sample Answer :    The given illustration compares the amounts spent on restaurant… Read More

Bài viết mẫu của writing task 1-85

Bài viết mẫu của writing task 1 The table below shows CO2 emissions for different forms of transport in the European Union. The Pie Chart shows the percentage of European Union funds being spent on different forms of transport. Sample Answer :    The given graphs provide information on the amount of Carbon dioxide emission per person… Read More

Bài Viết mẫu về IELTS writing task 1-83

Bài Viết mẫu về IELTS writing task 1 The charts below show the number of Japanese tourists traveling abroad between 1985 and 1995 and Australia’s share of the Japanese tourist market. Write a report for a university lecturer describing the information shown below.            Sample Answer :  The supplied graphs compare the… Read More

error: Content is protected !!