IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

task 2’

Outline dành cho Writing task 2

Outline dành cho Writing task 2 Một kỹ năng rất quan trọng khi luyện viết là phát triển các câu đơn. Từ các câu đơn này, chúng ta sẽ “hô biến” thành các câu phức tốt hơn. Các bạn hãy quan sát:   TOPIC: People nowadays are encouraged to buy more and more consumer products.… Read More

error: Content is protected !!