TỔNG HỢP DẠNG ĐỀ IELTS WRITING TASK 2

TỔNG HỢP DẠNG ĐỀ IELTS WRITING TASK 2

Đề thi IELTS writing task 2 chủ yếu xoay quanh 03 dạng câu hỏi chính. Ad đã tổng hợp dạng đề IELTS WRITING TASK 2 để giúp các bạn tự học IELTS hiệu quả nhất.

Qua nhiều năm kinh nghiệm luyện thi IELTS, cùng với việc thường xuyên tổng hợp những đề thi IELTS writing mới nhất được tổ chức tại Hội Đồng Anh và IDP , chúng tôi nhận thấy rằng IELTS WRITING TASK 2 luôn là kỹ năng thử thách nhất đối với các bạn sĩ tử nhà mình. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi rằng “ CÓ BAO NHIÊU DẠNG CÂU HỎI TRONG IELTS WRITING TASK 2” vì các bạn thấy quá nhiều dạng câu hỏi xuất hiện khác nhau ở mỗi đề.

Thật chất các dạng câu hỏi trong IELTS WRITING TASK 2 chỉ xoay quanh 03 dạng câu hỏi chính và người ra đề đã cố tình biến hóa những dạng này để làm phong phú thêm mà thôi.

Vậy 03 dạng đề chủ yếu trong IELTS WRITING TASK 2 là gì?

Dạng 1: Discussion Essay
Dạng 2: Argumentative Essay
Dạng 3: Account Essay (Causes – Effects)

Các dạng câu hỏi biến thể trong đề thi IELTS Writing task 2 từ 03 dạng chính ở trên

1. Agree or Disagree
Ở dạng đề thi IELTS writing này, các bạn chỉ nên chọn 1 phía (a side) của vấn đề và tập trung phân tích, bảo về cho quan điểm cho mình.
Câu hỏi nhận dạng: To what extent do you agree or disagree with this opinion?

2. Advantages/Benefits outweigh Disadvantages/Drawbacks
Ở dạng đề thi IELTS writing này, các bạn chú ý phải đọc kỹ đề bài, phân tích và hiểu thật rõ yêu cầu đề bài muốn bạn phải làm gì. Đây là dạng đề khiến nhiều bạn băn khoăn, nếu không cẩn thận, chúng ta rất dễ bị làm sai yêu cầu.
Câu hỏi nhận dạng: Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages?

3. Discuss both views and give your opinion
Yêu cầu của đề quá rõ ràng, họ muốn các bạn phân tích ở cả hai khía cạnh của vấn đề (advantages and disadvantages), tất nhiên phải chú ý thêm cụm từ “give your own opinion” có nghĩa là ngoài việc phân tích cả mặt tích cực và tiêu cực của đề bài ra , thì bạn cần phải đưa ra quan điểm của bản thân.
Câu hỏi nhận dạng: Discuss both these views and give your opinion.

4. Discuss both views (no opinion)
Ở dạng này, các bạn chỉ cần nêu ra 02 quan điểm của vấn đề, và không cần đưa ra quan điểm của bản thân về vấn đề đó.
Câu hỏi nhận dạng: Discuss the advantages and disadvantages of …….

5. Causes/Problem and Solution
Đề bài yêu cầu các bạn nêu ra nguyên nhân, vấn đề và đưa ra phương hướng giải quyết cho vấn đề đó. Loại này thường là dễ nhận biết, vì câu hỏi yêu cầu bạn làm gì rất rõ ràng.
Câu hỏi nhận dạng: Explain some possible reasons for this problem and suggest some solutions.

6. Two questions/two-part questions
Ở đây, đề bài sẽ đưa ra 2 câu hỏi cho vấn đề mà họ muốn bạn phân tích.
Câu hỏi nhận dạng: Why do you think it is important to ……? What will be the effect if ……………….?

7. Opinion
Ở loại này, đề bài yêu cầu bạn đưa ra quan điểm của mình về vấn đề đã được nêu.
Câu hỏi nhận dạng: Which do you consider to ………….?

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.