Bí Quyết Trả Lời Các Dạng Câu Hỏi Trong IELTS Speaking

Bí Quyết Trả Lời Các Dạng Câu Hỏi Trong IELTS Speaking

Trong đề thi IELTS Speaking part 1 và part 3, chủ yếu xoay quanh 04 dạng câu hỏi chính. Do đó, để giúp các bạn tự tin và đạt được điểm cao trong phần thi IELTS Speaking. Ad tổng hợp các dạng câu hỏi giúp các bạn luyện thi IELTS hiệu quả nhất.

Một số mẹo và bí quyết trả lời câu hỏi trong IELTS Speaking:

– Triển khai ý và mở rộng ý tưởng với mỗi câu trả lời.
– Nói tiếng Anh một cách tự nhiên nhất, đừng cố đưa ra những câu trả lời đã được chuẩn bị hoặc học thuộc trước đó.
– Hãy nói những gì bạn biết về chủ để bạn được hỏi.
– Nếu bạn không có quá nhiều ý tưởng, bạn cũng đừng ngại, sẽ luôn có những câu hỏi tiếp theo từ giám khảo của bạn.
Trên thực tế, bạn sẽ được hỏi một loạt những câu hỏi khác nhau với cùng một chủ đề. Do đó, để có chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng nghĩa với việc bạn phải học cách phân loại các dạng câu hỏi đó, cũng như những ngôn từ thường dùng với từng dạng.

Phân biệt các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking:

1. Đối với câu hỏi YES/ NO: Hãy đảm bảo rằng bạn không chỉ dừng lại bằng việc chỉ trả lời gọn lỏn là “ YES” hoặc “ NO”, mà còn phải đưa ra lý do giải trình cho việc tại sao bạn trả lời “ YES” hoặc “ NO” nữa

2. Đối với câu hỏi WH: Đây là dạng câu hỏi khá đa dạng, và cũng là mảnh đất màu mỡ để bạn áp dụng vốn từ tiếng Anh phong phú, cũng như những cấu trúc ngữ pháp đa dạng vào bài nói. Các bạn đừng bỏ qua cơ hội để nâng cao điếm IELTS Speaking bằng việc sử dụng “ mệnh đề quan hệ như who/ which/ where/ when,…”.

3. Dạng câu hỏi về sở thích ( LIKE OR DISLIKE): Hãy chắc chắn rằng bạn luôn có những cách khác nhau để trả lời “ thích” hoặc “ không thích” ai, cái gì, điều gì.Thêm nữa, bạn cũng nên chắc chắn về sự khác nhau giữa “ I like” và “ I would like” .

4. Dạng câu hỏi ý kiến (Opinion questions): Dạng câu hỏi này khá khó vì giám khảo của bạn sẽ hỏi về những điều bạn nghĩ, quan điểm của bạn về chủ đề hoặc câu hỏi.

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.