Làm thế nào có thể cải thiện kỹ năng viết trong IELTS – how can improve writing in IELTS

Cải thiện kỹ năng viết trong IELTS không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn yêu cầu thực hành và kỹ năng. Đọc nhiều để mở rộng vốn từ, thực hành viết để làm quen với cấu trúc bài luận và đa dạng câu, và nhận phản hồi để cải thiện. Tuân thủ hướng dẫnRead More