IELTS tổng quát và IELTS học thuật (General và Academic) giống và khác

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự giống và khác nhau giữa hai dạng bài thi IELTS: Academic IELTS và General IELTS, IELTS tổng quát và IELTS học thuật (General và Academic) giống và khác vè cấu trúc đề thi và hình thức thi ở 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Tuy nhiên, trong 2 kỹ năng Đọc và Viết, các thí sinh sẽ phải thi khác nhau tùy theo dạng thi.

Điểm giống và khác nhau giữa IELTS tổng quát và IELTS học thuật (IELTS General và IELTS Academic), đây là hai hình thức thi IELTS như thế nào?

IELTS có hai dạng thi: bao gồm Học thuật (Academic) và Không học thuật (General). Hình thức Học thuật thường được dành cho những người muốn du học, để đánh giá xem họ có đủ khả năng để học tập hoặc nghiên cứu bằng tiếng Anh ở trường đại học hoặc sau đại học. Kết quả của bài thi này có thể được sử dụng để đánh giá và chấp nhận thí sinh vào các trường đại học hoặc sau đại học.

Trong khi đó, hình thức Không học thuật thường được thi bởi những người muốn định cư hoặc đi làm. Bài thi này tập trung vào các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong đời sống xã hội và học tập rộng lớn. Đây là dạng thi phù hợp với những người chuẩn bị sang các nước nói tiếng Anh để hoàn thành bậc học Trung học, học nghề hoặc tham dự các khóa đào tạo không thuộc bậc đại học, hoặc muốn định cư tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh.

Academic IELTS và General IELTS giống và khác nhau ?

IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng bao gồm Nghe, Nói, Đọc và Viết. Tất cả các thí sinh đều phải thi ở 2 phần Nghe và Nói. Tuy nhiên, phần thi Đọc và Viết sẽ khác nhau tùy thuộc vào hình thức thi của thí sinh là học thuật (Academic) hay không học thuật (General).

 • Phần thi Nghe giống nhau cho cả hai hình thức thi và thời gian làm bài là 40 phút.
 • Thí sinh sẽ nghe tất cả các câu hỏi và độ khó của từng phần trong bài nghe sẽ tăng dần.
 • Bài thi bao gồm nhiều dạng khác nhau như thông tin từ một người hay một nơi nào đó, cuộc đàm thoại của 2 hoặc nhiều người.
 • Thí sinh sẽ được nghe nhiều giọng phát âm của nhiều quốc gia khác nhau.
 • Thí sinh chỉ được phép nghe bài thi một lần duy nhất, tuy nhiên, họ vẫn có thời gian để đọc câu hỏi và chuẩn bị câu trả lời.

Phần thi Đọc được chia làm hai loại bài thi giữa IELTS tổng quát và IELTS học thuật

Phần thi Đọc của hình thức thi Học Thuật (Academic) sẽ có thời gian làm bài là 60 phút và bao gồm ba đoạn văn và phần trả lời câu hỏi. Những đề tài của đoạn văn ấy thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và không mang tính chất chuyên môn.

Phần thi Đọc của hình thức thi không học thuật (General) cũng có thời gian làm bài là 60 phút, tuy nhiên, các đề tài trong bài thi liên quan đến các tình huống hàng ngày ở các nước nói tiếng Anh.

Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, mẫu quảng cáo, các hướng dẫn sử dụng mục đích là để đánh giá khả năng hiểu và xử lý thông tin của từng thí sinh.

Các đề tài trong bài thi Đọc của hình thức thi General thông thường là các đoạn văn mô tả hơn là những bài luận văn.

 

Phần thi Viết khác nhau hoàn toàn ở phần Writing task 1 giữ IELTS tổng quát và IELTS học thuật

Phần thi Viết của hình thức thi Học Thuật có thời gian làm bài là 60 phút và bao gồm: 

 • Task 1 yêu cầu thí sinh viết một báo cáo khoảng 150 từ để mô tả và giải thích dữ liệu hoặc số liệu được trình bày dưới dạng biểu đồ, đồ thị hoặc quy trình.
 • Task 2 yêu cầu thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ trình bày lập luận hoặc quan điểm về một chủ đề cho sẵn. Thí sinh nên hỗ trợ lập luận của mình với các ví dụ và bằng chứng cụ thể.
 • Đối với học phần Tổng quát: Thời gian làm bài thi viết là 60 phút.
 • Task 1 yêu cầu thí sinh viết một bức thư khoảng 150 từ yêu cầu cung cấp thông tin hoặc giải thích một tình huống trong cuộc sống hàng ngày.
  Task 2 yêu cầu thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ trình bày quan điểm về một chủ đề cho sẵn. Thí sinh nên đưa ra yêu cầu hoặc trích dẫn ý kiến và hỗ trợ ý kiến đó bằng các ví dụ và bằng chứng cụ thể.

Phần thi nói IELTS tổng quát và IELTS học thuật giống và khác nhau như thế nào ?

Phần thi nói cũng được chia thành 2 phần như phần thi viết, tuy nhiên các nội dung khác nhau.

 • Phần thi nói dành cho dạng Học Thuật (Academic): Thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi xoay quanh các chủ đề học thuật như khoa học, kinh tế, giáo dục, xã hội…
 • Phần thi nói dành cho dạng không Học Thuật (General): Thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi xoay quanh các tình huống trong cuộc sống hàng ngày, như du lịch, mua sắm, gia đình, công việc…
 • Thời gian làm bài của phần thi nói là 11-14 phút, tùy theo từng dạng bài thi và mỗi thí sinh sẽ được hỏi 3-4 câu hỏi cho mỗi phần.

Tổng kết lại, IELTS là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh toàn diện và bao gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Tuy nhiên, các nội dung trong phần thi sẽ khác nhau tùy theo dạng bài thi là Học Thuật (Academic) hay không Học Thuật (General). Thí sinh cần nắm vững các kiến thức và kỹ năng để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Bạn có thể tìm thêm nhiều bài viết hữu ích khác trên trang web để cập nhật kiến thức mới nhất về IELTS tổng quát và IELTS học thuật (IELTS General và IELTS Academic). Tại  ieltshcm, chúng tôi tự hào cung cấp các khóa học IELTS cấp tốc chất lượng và đáng tin cậy tại TP.HCM.

Tìm hiểu về IELTS Academic: IELTS Academic là gì và Tại Sao Nó Quan Trọng?

IELTS tổng quát và IELTS học thuật (General và Academic) giống và khác nhau qua các ví dụ cụ thể.

IELTS Speaking general ví dụ cụ thể:

Speaking Part 1:

Examiner: Hello, can you tell me your full name, please?

Candidate: Sure, my name is Le Thao.

Examiner: Great, Thao. Let’s talk about the topic of law. Do you think laws are important? Candidate: Yes, definitely. Laws help maintain order in society and ensure that people are treated fairly.

Examiner: What are some laws that you think are particularly important? Candidate: I think laws related to safety, such as traffic laws, are very important. Laws related to protecting people’s rights, like labor laws, are also crucial.

Examiner: Have you ever had any experience with the legal system? Candidate: Luckily, I have not had any personal experience with the legal system, but I know people who have.

Examiner: Do you think it’s important for people to understand the laws in their country? Candidate: Absolutely. Understanding the laws helps people know their rights and responsibilities, and it can prevent them from breaking the law unintentionally.

Speaking Part 2:

Examiner: Now, Thao, I’d like you to talk about a time when you had to follow the law. Please describe the situation and explain how you felt about it. You have one minute to prepare and then you will have up to two minutes to speak.

Candidate: The law that I had to follow was related to traffic. I was driving on the highway and saw that the speed limit had changed to a lower speed. I made sure to slow down and follow the new speed limit, even though I was in a hurry to get to my destination. I felt a bit frustrated at first because I was running late, but I knew it was important to follow the law for the safety of myself and others on the road. It’s important to obey traffic laws because they help prevent accidents and keep people safe.

Speaking Part 3:

Examiner: Thao, let’s talk more about traffic laws. What are some common traffic violations in your country? Candidate: Speeding is a very common traffic violation in my country, as well as not wearing a seatbelt or driving under the influence of alcohol.

Examiner: What are some consequences of breaking traffic laws? Candidate: Breaking traffic laws can result in fines, points on your driver’s license, or even imprisonment in extreme cases.

Examiner: Do you think the punishments for breaking traffic laws are severe enough? Candidate: It depends on the severity of the offense. In some cases, I think the punishments are too lenient and don’t serve as a strong enough deterrent. But in other cases, the punishments may be too harsh and not proportional to the offense.

Examiner: Finally, do you think traffic laws should be changed or updated in any way? Candidate: I think traffic laws should be regularly reviewed and updated to ensure they are effective in promoting safety on the road. For example, with the rise of distracted driving, laws related to using mobile phones while driving could be strengthened to better protect drivers and pedestrians.

IELTS General Training, Writing Task 1: Cách viết thư

IELTS General Training Writing Task 1 yêu cầu thí sinh viết một lá thư để đáp lại một tình huống hoặc yêu cầu nhất định. Bức thư có thể mang phong cách cá nhân, bán trang trọng hoặc trang trọng, tùy thuộc vào yêu cầu của đề bài.

Nhiệm vụ này chiếm 1/3 tổng điểm viết và thí sinh có 20 phút để hoàn thành. Bức thư phải dài ít nhất 150 từ.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn chuẩn bị cho IELTS General Training Writing Task 1 để thi IELTS tổng quát, cách học IELTS tổng quát:

Đọc và hiểu lời nhắc một cách cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng bạn biết chính xác những gì bạn được yêu cầu làm và loại thư bạn cần viết.

Lập kế hoạch thư của bạn trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp các ý tưởng của mình và đảm bảo rằng bạn giải quyết tất cả các điểm cần thiết trong lời nhắc.

Sử dụng ngôn ngữ và giọng điệu thích hợp cho loại thư bạn đang viết. Ví dụ: một lá thư cá nhân gửi cho bạn bè hoặc thành viên gia đình sẽ có giọng điệu khác với một lá thư chính thức gửi cho công ty.

Sử dụng nhiều cấu trúc câu và từ vựng để thể hiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Kiểm tra ngữ pháp, chính tả và dấu câu của bạn một cách cẩn thận. Những sai lầm có thể làm giảm điểm của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có thời gian để đọc lại bài làm của mình.

Hãy nhớ rằng IELTS General Training Writing Task 1 được thiết kế để kiểm tra khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản của bạn trong nhiều tình huống. Cách học IELTS tổng quát là thực hành kỹ năng viết của bạn và làm theo những lời khuyên này, bạn có thể cải thiện cơ hội thành công của mình trong bài kiểm tra.

 

Đề thi IELTS general writing task 1 và ví dụ:

You have recently moved to another city for a new job. You will like to keep in touch with your friend. Write a letter:

 • Describe where you live
 • What your new job role is
 • Make plans or suggest when your friend can visit

Bài mẫu IELTS general writing task 1:

Dear [Friend’s Name],

I hope this letter finds you well. It’s been a while since we last spoke, and I wanted to share some exciting news with you. I have recently moved to a new city to start a new job, and I would love to keep in touch with you.

Firstly, let me describe where I now live. I am currently residing in a cozy apartment in the heart of the city. The location is fantastic, with easy access to public transportation, shopping centers, and restaurants. The neighborhood is vibrant, and I’ve already made some new friends here.

Speaking of work, I landed a new job as a marketing executive at a well-established company in the city. I am thrilled to be a part of the team, and the job is challenging and exciting. My role is to develop and execute marketing campaigns that increase brand awareness and drive sales. It’s a great opportunity for me to grow my skills and experience in the field.

I would love for you to come and visit me sometime. We could catch up, explore the city, and have a great time together. How about planning a trip in a month’s time? That would give us enough time to plan and make necessary arrangements. Let me know your thoughts, and we can work out the details.

Looking forward to hearing from you soon.

Best regards,

[Your Name]

TỔNG HỢP DẠNG ĐỀ IELTS WRITING TASK 2