IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

Idea đề thi IELTS Task 2 ngày 27 tháng 6

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất IELTS4EVERYONE » bài mẫu ielts writing task 2 » Idea đề thi IELTS Task 2 ngày 27 tháng 6

Idea đề thi IELTS Task 2 ngày 27 tháng 6

Hôm nay IELTS4EVERYONE chia sẻ với các bạn 1 chút về kinh nghiệm trong việc bố cục và khai triển các idea trong thân bài của Writing Task 2, vì ad thấy vấn đề này khá lớn với nhiều bạn, và ad cũng tự thấy cách viết của mình cũng khá đơn giản, hy vọng sẽ giúp ích được cho nhiều bạn

Cách bố cục và triển khai idea trong Writing Task 2: (có rất nhiều cách, nhưng dưới đây là cách viết của ad).
Khi đọc một đề thi Writing Task 2, có thể trong đầu bạn sẽ nghĩ ra được rất nhiều idea hay. Tuy nhiên, không nên đưa quá nhiều idea vào trong bài viết. Đối với mỗi idea đưa ra, bạn nên giải thích, khai triển đầy đủ (gọi là support idea), chứ không nên chỉ đưa ra idea thôi mà không nói thêm gì cả.

Lấy ví dụ đề thi Writing hôm nay ngày 27/6: People today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions?

Ad thấy có bạn đưa ra rất nhiều idea khá hay: (at home) natural disasters, food poisoning, (when they are out) traffic accidents, pollution, murders…
Tuy nhiên, bạn không nên đưa quá nhiều idea như trên vào bài viết, chỉ cần đưa ít thôi và support đầy đủ là được.
Cách ad hay viết là: Với mỗi đoạn thân bài, chỉ đưa vào 2 idea là đủ. Đối với mỗi idea, viết khoảng 2 câu để support (có thể đưa ra giải thích, ví dụ…)

Dưới đây là 1 đoạn thân bài viết cho đề bài trên:
There are some reasons why people currently have to face serious risks no matter where they are. Firstly, due to climate change that is happening all around the world, people might face the danger of natural disasters even when they are at home. For example, in Japan, earthquakes and tsunamis occur every year, and many people have been killed during those events. Secondly, when being out on the streets, individuals are usually exposed to different types of pollution such as noise or air pollution. This might negatively affect people’s health and can even lead to fatal consequences. (97 words)

Như vậy, trong cả đoạn body này mình chỉ đưa ra 2 idea là natural disasters và pollution, sau đó support thêm bằng việc đưa ra giải thích (due to climate change), ví dụ (earthquakes and tsunamis in Japan, noise or air pollution), và đưa ra kết quả (fatal consequences). Như vậy mình đã có một đoạn body hợp lý, triển khai ý khá rõ ràng và mạch lạc.

Còn đây là Reason thứ 2
Road safety is another problem. Motorists and pedestrians are at a higher risk than ever due to the growing frequency of road accidents. This partly stems from high population density caused by rural-urban migration in search of a better life in city centers. In Vietnam, for example, an increasing population in big cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City is often linked to a high figure of traffic accidents in recent years.

(Nguồn sưu tầm)

Tags:

error: Content is protected !!