cách tôi cải thiện kỹ năng đọc của mình trong IELTS – how i improve my reading skills in IELTS

cách tôi cải thiện kỹ năng đọc của mình trong IELTS – how i improve my reading skills in IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “cách tôi cải thiện kỹ năng đọc của mình trong IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSReadingSkillImprovement

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Đọc kỹ các câu hỏi: Khi bạn đọc các câu hỏi, đừng bỏ qua chúng. Đọc chúng một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu câu hỏi đang hỏi gì. Đặc biệt chú ý đến các từ khóa, vì những điều này sẽ giúp bạn xác định các điểm chính của văn bản.

2. Sử dụng bối cảnh để giúp bạn: Khi bạn đọc văn bản, hãy sử dụng ngữ cảnh để giúp bạn hiểu nó. Nhìn vào các từ và câu xung quanh để giúp bạn có ý nghĩa của văn bản.

3. Lấy văn bản nhanh chóng: Bắt đầu bằng cách nhanh chóng lướt qua văn bản để có được ý tưởng chung về những gì nó nói về. Điều này sẽ giúp bạn xác định các điểm chính và hiểu ý tưởng chính của văn bản.

4. Đọc từ từ và cẩn thận: Một khi bạn có một ý tưởng chung về những gì văn bản nói về, hãy bắt đầu đọc nó từ từ và cẩn thận. Hãy chú ý đến các chi tiết và đảm bảo bạn hiểu từng câu.

5. Ghi chú: Khi bạn đọc, hãy ghi chú về các điểm chính và các chi tiết quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn nhớ thông tin và giúp trả lời câu hỏi dễ dàng hơn.

6. Tìm kiếm các từ quan trọng: Khi bạn đọc văn bản, hãy chú ý đến các từ quan trọng. Những từ này sẽ giúp bạn xác định các điểm chính của văn bản và hiểu các ý tưởng chính.

7. Thực hành với các bài kiểm tra mẫu: Một khi bạn đã làm quen với phần đọc, hãy thực hành với các bài kiểm tra mẫu. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với định dạng và sẽ cho bạn ý tưởng về loại câu hỏi bạn có thể nhận được.

8. Dành thời gian của bạn: Don lồng vội vàng đọc. Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian của bạn và đọc kỹ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản và giúp trả lời các câu hỏi dễ dàng hơn.

9. Hãy tự hỏi câu hỏi: Khi bạn đọc văn bản, hãy tự hỏi mình những câu hỏi về nội dung. Điều này sẽ giúp bạn xác định các điểm chính và ghi nhớ thông tin.

10. Đừng bỏ cuộc: Nếu bạn gặp khó khăn trong phần đọc, đừng bỏ cuộc. Tiếp tục thực hành và cuối cùng bạn sẽ trở nên tốt hơn về nó.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

how i improve my reading skills in IELTS – cách tôi cải thiện kỹ năng đọc của mình trong IELTS

1. Read the questions carefully: When you read the questions, don’t just skim over them. Read them carefully and make sure you understand what the question is asking. Pay particular attention to the key words, as these will help you to identify the main points of the text.

2. Use the context to help you: When you read the text, use the context to help you understand it. Look at the surrounding words and sentences to help you make sense of the text.

3. Skim the text quickly: Start by quickly skimming the text to get a general idea of what it is about. This will help you to identify the key points and understand the main idea of the text.

4. Read slowly and carefully: Once you have a general idea of what the text is about, start reading it slowly and carefully. Pay attention to the details and make sure you understand each sentence.

5. Make notes: As you read, make notes on the key points and important details. This will help you to remember the information and make it easier to answer the question.

6. Look for important words: When you read the text, pay attention to the important words. These words will help you to identify the main points of the text and understand the key ideas.

7. Practice with sample tests: Once you have familiarised yourself with the reading section, practice with sample tests. This will help you to get used to the format and will give you an idea of the kind of questions you might get.

8. Take your time: Don’t rush through the reading. Make sure you take your time and read carefully. This will help you to understand the text better and make it easier to answer the questions.

9. Ask yourself questions: As you read the text, ask yourself questions about the content. This will help you to identify the key points and remember the information.

10. Don’t give up: If you are finding the reading section difficult, don’t give up. Keep practising and you will eventually get better at it.

Tổng quan, bài viết cách tôi cải thiện kỹ năng đọc của mình trong IELTS – how i improve my reading skills in IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , IELTS , ReadingSkills , Improvement , StudyTips , EnglishLearning , ExamPreparation.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.