CÁCH DÙNG DẤU CHẤM PHẨY TRONG TIẾNG ANH

CÁCH DÙNG DẤU CHẤM PHẨY TRONG TIẾNG ANH

Chào các bạn học viên thân mến !

Sử dụng dấu câu trong văn viết chắc hẳn không hề xa lạ với tất cả chúng ta, tuy nhiên, liệu bạn thực sự nắm rõ khi nào thì sử dụng dấu chấm phẩy (;) trong câu? Bài học hôm nay của ielts4everyone sẽ giúp bạn làm rõ thắc mắc này nhé !

1. Dấu chấm phẩy trong tiếng Anh ( ; ) đóng vai trò như liên từ để nối các mệnh đề chính với nhau.

Ví dụ:

Some people can write well; others can not. à Một vài người có thể có thể viết tốt, những người khác lại không thể làm được việc này.

 

2. Khi dùng các từ nối consequently, for example, however, moreover, namely, nevertheless, otherwise, therefore, that is, thus, từ nối sẽ đứng sau dấu chấm phẩy và đứng trước dấu phẩy (MỆNH ĐỀ; TỪ NỐI, MỆNH ĐỀ)

Ví dụ:

Speeding is illegal; furthermore, it is very dangerous. -> Chạy vượt quá tốc độ quy định là phạm luật; thêm vào đó, nó còn rất nguyên hiểm nữa.

Lưu ý: Với những mệnh đề bắt đầu bằng một Liên Trạng Từ (Conjunctive Adverb), ta có thể dùng dấu chấm thay cho dấu chấm phẩy, và xem mệnh đề thứ hai như là một câu văn riêng biệt.

Ví dụ:

Thiện stopped by Saigon for a few days to visit his friends. Afterward, he flew to Nha Trang to spend his summer vacation. -> Thiện ở lại Sài Gòn trong vài ngày để thăm bạn bè. Sau đó cậu ấy đã bay vào Nha Trang để tận hưởng kì nghỉ hè của mình.

 3. Khi sử dụng các từ nối i.e., e.g., từ nối sẽ đứng sau dấu chấm phẩy (MỆNH ĐỀ; TỪ NỐI MỆNH ĐỀ)

Ví dụ:

Sample one worked; i.e. it yielded a positive result.

Mẫu thứ nhất hoạt động tốt; tức là nó cho kết quả dương.

 4. Trong một câu quá dài, dù đã có một liên từ nối hai mệnh đề với nhau, chúng ta vẫn dùng dấu chấm phẩy (thay cho dấu phẩy) trước liên từ phối hợp để cho câu văn được rõ ràng hơn.

Ví dụ:

The manager at this salon, which is the only one in this area, is very nice and friendly; and the company, which owns this salon, pays very good salary. -> Giám đốc ở thẩm mỹ viện này là người duy nhất trong khu này tốt bụng và thân thiện; và công ty, chủ sở hữu thẩm mỹ viện này, cũng trả lương rất cao nữa

Ðể nhấn mạnh ý của mệnh đề thứ hai, ta dùng dấu chấm phẩy dù đã có liên từ nối hai mệnh đề với nhau.

Ví dụ:

Many politicians are convinced that they could solve the world problems; but no one will come forward with a practical plan. -> Nhiều chính trị gia tin rằng họ có thể giải quyết những vấn đề mang tầm thế giới; nhưng không ai trong số họ đưa ra được một kế hoạch có tính thực tiễn cả.

 5. Có thể dùng dấu chấm phẩy để phân chia những thành phần/món/đơn vị trong một danh sách/một loạt liệt kê khi một (hay nhiều) các thành phần đã có sẵn dấu phẩy rồi.

Ví dụ:

His relatives are living in Tuy Phước, Bình Ðịnh; Ninh Hòa, Khánh Hòa; Phú Nhuận, Saigon; Paris, France; Los Angeles, California, USA; and Honolulu, Hawaii, USA. -> Bà con của anh ấy sống ở Tuy Phước, Bình Ðịnh; Ninh Hòa, Khánh Hòa; Phú Nhuận, Saigon; Paris, France; Los Angeles, California, USA; and Honolulu, Hawaii, USA.

Lưu ý

– Trong một danh sách/một loạt liệt kê có những thành phần khá dài hay những thành phần này đã thành những câu trọn vẹn, thì ta dùng dấu chấm phẩy để phân chia chúng dù chúng không có sẵn dấu phẩy nào.

– Ngay cả trong trường hợp một danh sách/một loạt liệt kê có những thành phần không quá dài và không có sẵn dấu phẩy, ta vẫn có thể dùng dấu chấm phẩy để làm nổi bật từng thành phần.

Ví dụ: 

My criteria for buying a new house are the house must locate in a nice neighborhood; it must have three bedrooms and two bathrooms; the parking must be covered; and the garden must have a lot of shady trees. ->Tiêu chuẩn mà tôi đặt ra khi mua một ngôi nhà mới là khu vực đó phải là một nơi thân thiện và tốt; nhà phải có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm; phải có cả bãi đậu xe; và khu vườn thì phải có nhiều cây cho bóng mát.

6. Khi muốn nhấn mạnh đến sự tương phản nằm trong mệnh đề thứ hai so với mệnh đề trước, ta dùng dấu chấm phẩy để phân chia hai mệnh đề.

Ví dụ:

He may go to the party; you may not. -> Cậu ấy có thể đến buổi tiệc còn cậu thì không.

Michael Phelps is able to swim 200 m freestyle in under two minutes; you
are not. -> Michael Phelps có thể bơi 200 mét tự do trong vòng chưa đây 2 phút; còn bạn thì không.

Các trường hợp cần lưu ý khi dùng dấu chấm phẩy

– Khi dùng dấu chấm phẩy với ngoặc đơn (parentheses)

Khi dấu chấm phẩy nối hai câu với nhau, mà câu đầu chấm dứt bằng ngoặc đơn, thì dấu chấm phẩy được đặt bên ngoài ngoặc đơn.

– Khi dùng dấu chấm phẩy với dấu trích dẫn (quotation marks)

Khi dấu chấm phẩy nối hai câu lại với nhau, mà một hay cả hai câu có dấu trích dẫn, thìdấu chấm phẩy được đặt bên ngoài dấu trích dẫn.

– Khi dùng dấu chấm phẩy với chữ viết nghiêng (italicized text):

Khi dấu chấm phẩy nằm tiếp theo những chữ viết nghiêng, thì nó cũng được viết nghiêng theo.

– Không viết hoa sau dấu chấm phẩy:

Không viết hoa chữ đi theo sau dấu chấm phẩy.

– Chỉ dùng dấu chấm phẩy để nối hai mệnh đề độc lập ngang hàng nhau:

Dấu chấm phẩy không bao giờ được dùng để nối hai câu không tương xứng với nhau. Nó chỉ được dùng để nối hai câu ngang hàng nhau, cùng một tầm với nhau.

Ví dụ:

Sai: Trung played an important role; although he was reluctant to help his younger brother in building a new store.

Đúng: Trung played an important role, although he was reluctant to help his younger brother in building a new store.

– Khi hai mệnh đề quá ngắn:

Trong trường hợp hai mệnh đề độc lập quá ngắn, ta có thể dùng dấu phẩy thay cho dấu chấm phẩy để câu văn được liên tục.

Ví dụ:

Not only the food is bad, the service is terrible. -> Không những thức ăn tệ, mà cách phục vụ cũng thật chả ra làm sao.

– Không bắt đầu một câu bằng một danh sách các dấu chấm phẩy:

Tránh bắt đầu một câu văn bằng một danh sách hoặc một loạt liệt kê gồm nhiều dấu chấm phẩy. Hãy đưa danh sách này vào cuối câu văn.

Chúng ta vừa tìm hiểu tất cả các trường hợp sử dụng dấu chấm phẩy trong tiếng Anh. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn học tiếng Anh thêm hiệu quả và dễ dàng. Chúc các bạn thành công!

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.