THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH VỚI THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Chào các bạn,  với bài viết giới thiệu: Thì Hiện tại hoàn thành của ad vào tuần trước, chắc hẳn các bạn đã hoàn thiện hơn kiến thức về các thì trong tiếng Anh. Tuần này ad sẽ tiếp tục đồng hành với bạn trong một nội dung ngữ pháp khác: Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Cùng ad tìm hiểu và phân biệt sự khác nhau giữa hai thì này nhé!

 

I. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Has/Have + been + V-ing

Ví dụ:  She has been waiting here for two hours.

            Have you been waiting here for two hours?

            You have not been waiting here for two hours.

II. CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Một diễn tiến từ quá khứ kéo dài đến hiện tại.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một sự việc bắt đầu trong quá khứ, tiếp tục cho đến hiện tại và còn thể kéo dài đến tương lai. Thì này nhấn mạnh vào sự liên tục của hành động.

Ví dụ:  have been teaching at university for three years.( Tôi đã dạy ở trường đại học 3 năm liền rồi, thời gian tới, tôi có thể vẫn tiếp tục dạy nữa)

2. Dùng hiện tại tiếp diễn khi có Recently, Lately

Chúng ta cũng có thể dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà không cần những từ chỉ các khoảng thời gian như “for two weeks” giống như ở cách dùng thứ 1. Nếu không có những từ như vậy thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ có nghĩa chung là mới gần đây. Chúng ta thường dùng các từ như “lately” hoặc “recently” để nhấn mạnh nghĩa này. 

Ví dụ: 

Recently, I have been feeling really tired.

She has been watching too much television lately

Have you been exercising lately?

Mary has been feeling a little depressed.

Lisa has not been practicing her English.

What have you been doing?

 QUAN TRỌNG

Bạn cần nhớ là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có nghĩa là những sự việc xảy ra gần đây. Nếu bạn dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong những câu hỏi kiểu như “Have you been feeling alright?”, nó có thể có ý là người được hỏi trong có vẻ mệt mỏi. Còn một câu hỏi kiểu như là “Have you been smoking?” có thể có ý là bạn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người được hỏi. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong câu hỏi có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy, ngửi thấy, nghe thấy, hoặc cảm thấy kết quả của hành động đó. Nếu sử dụng sai thì này, bạn có nguy cơ bị hiểu lầm là đang sỉ nhục, lăng mạ người khác.

CẦN NHỚ

Điều quan trọng cần nhớ là các động từ Non-Continuous không thể được dùng với bất kỳ thì tiếp diễn nào. Ngoài ra, một số Mixed Verb nếu được dùng với ý nghĩa non-continuous cũng không thể được dùng trong các thì tiếp diễn. Thay vì dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với những động từ như vậy, bạn phải dùng thì hiện tại hoàn thành. 

Ví dụ: Sam has been having his car for two years. (Không đúng)

           Sam has had his car for two years. (Đúng)

Cách đặt adverb

Những ví dụ dưới đây mô tả các đặt các adverb như: always, only, never, ever, still, just, v.v… vào một câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

  • You have only been waiting here for one hour.
  • Have you only been waiting here for one hour?

Nguồn sưu tầm

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.