Phân biệt Little và Few

Phân biệt Little và Few

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc ai cũng đã từng băn khoăn về cách sử dụng a little/little và a few/few. Vậy thì trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Anh ngày hôm nay, ad sẽ chia sẻ cho các bạn cách phân biệt a little/little – a few/few nhé! Những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn khi làm các bài tập về ngữ pháp tiếng Anh hay trong những kỳ thi quan trọng. Không dông dài nữa, bắt đầu thôi nào!

Little thường đi với danh từ không đếm được và có nghĩa là rất ít, hầu như không đủ. Little thường được sử dụng với nghĩa tiêu cực trong câu.

a little - a few

Ví dụ:

+ There is little water in the bottle. (Còn rất ít nước trong chai)

+ I have little money not enough to buy groceries. (Tôi còn ít tiền lắm, chẳng đủ mua đồ tạp phẩm)

A little đi với danh từ không đếm được, có nghĩa là có 1 chút, đủ để dùng. Từ này thường được sử dụng để chỉ ý nghĩa tích cực hơn.

a littel - a few 2

Phân biệt A Little – A Few

Ví dụ: I have a little money, enough to buy a sandwich. (Tôi còn một ít tiền đủ để mua một cái bánh kẹp)

Cách sử dụng cuả few/a few cũng tương tự như litlle/a little

Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ. Cũng giống như little, từ này cũng mang nghĩa tiêu cực.

Ví dụ: She has few books, not enough for references. (Cô ấy có rất ít sách, chẳng đủ để tham khảo)

A few + danh từ đếm được số nhiều: có 1 ít, đủ để làm gì, thường mang nghĩa tích cực.

a little - a few 3

Phân biệt:  A Little – A Few

Ví dụ: She has a few books, enough to read. (Cô ấy có một ít sách, đủ để đọc)

 Chú ý:

Nếu danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) little, (a) few như 1 đại từ

Ví dụ:  Are you ready in money? Yes, a little. (Bạn đã chuẩn bị được tiền chưa? – Được một ít rồi)

*quite a few = quite a lot = quite a bit = khá nhiều

*only a few = only a little = có rất ít (nhấn mạnh)

Để giúp các bạn nhớ lâu hơn, hãy cùng ielts4everyone thực hành một chút nhé!

  • There was … food in the fridge. It was nearly empty.
  • “When did Sarah go out?” “… minutes ago.”
  • I can’t decide now. I need … time to think about it.
  • There was … traffic, so we arrived earlier than we expected.
  • The bus service isn’t very good at night – there are … buses after 9 o’clock.
  • “Would you like some soup?” “Yes, …, please.”

 (Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.