Chậm trả kết quả IELTS

Lý do của các vụ Chậm trả kết quả IELTS thời gian gần đây: IELTS đã trở nên nghiêm túc hơn với vấn nạn học tủ và kết quả của một số người đã bị “withheld permanently”.

Giải thích nguyên nhân, nguồn tin trong bài báo cho biết do có sự chênh lệch quá lớn giữa điểm Listening-Reading và điểm Writing-Speaking, do nguồn L-R có thể tìm ra và học thuộc bằng nhiều cách.

Nói chung tình hình là chúng ta cũng nên dần đi vào thực chất và quên chuyện học tủ đi.

 

Thư của trung tâm khảo thí gởi cho thí sinh sau kỳ thi

“Dear candidate

We refer to your IELTS test of 24 October 2015.

As part of the quality control procedures designed to protect the integrity and security of the IELTS test, test results are routinely analysed before they are issued to candidates.

Your results are currently being analysed and cannot be issued until the analysis has been completed.

Please note that it is specified in the Declaration signed by candidates on the Application Form that there may be occasions when it is necessary to issue a result more than 13 days after the test.

Please accept our apologies for this delay.

IELTS Test Centre Administrator”

Những kỳ thi IELTS sẽ được gắt gao hơn bao giờ hết với những đợt hoãn kết quả liên tục gần đây và rất nhiều thí sinh đã bị giam kết quả vĩnh viễn.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.