Câu tán đồng trong tiếng Anh

Câu tán đồng trong tiếng Anh

Chào các bạn,

Trong cuộc sống hàng ngày, khi muốn thể hiện sự đồng tình, hưởng ứng với ý kiến của người khác, ta thường sử dụng cụm từ “Tôi cũng thế”, “Tôi cũng vậy”. Đó là trong tiếng Việt, còn trong tiếng Anh thì sao? Người Anh thể hiện sự đồng tình của mình như thế nào, họ dùng cấu trúc gì để làm điều đó. Tất cả sẽ được giải đáp trong bài học Ngữ pháp ngày hôm nay với cấu trúc câu tán đồng trong tiếng Anh!
1. Câu tán đồng khẳng định

Ta sử dụng “so” hoặc “too” (cũng thế) để nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một người, vật nào khác cũng làm việc đó.

Ví dụ:

John went to the mountains on his vacation, and so did we. (John đi leo núi vào kỳ nghỉ của mình và chúng tôi cũng vậy)

John went to the mountains on his vacation, and we did too.

Khi sử dụng “so” ta phải đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ.

2. Câu tán đồng phủ định

Tương tự như cách sử dụng của câu tán đồng khẳng định, nhưng ở dạng phủ định, ta sẽ sử dụng “either” hoặc “neither”.

Ví dụ:

I didn’t see Mary this morning, and John didn’t either. (Tôi không thấy Mary sáng nay, và John cũng thế)

I didn’t see Mary this morning, and neither did John.

3. Những quy tắc khi sử dụng câu tán đồng

a. Khi mệnh đề chính có động từ “to be” ở thì nào thì trong mệnh đề phụ chứa “so/too” hoặc “either/neither” cũng phải ở thì đó

Ví dụ:

I am happy, and you are too. (Tôi hạnh phúc, và bạn cũng thế)

I am happy, and so are you.

b. Khi trong mệnh đề chính có một cụm trợ động từ + động từ (will go, should do, has done…) thì mệnh đề phụ cũng sử dụng các trợ động từ đó.

Ví dụ:

They will work in the lab tomorrow, and you will too. (Ngày mai họ sẽ làm việc trong phòng thí nghiệm, cậu cũng thế đấy)

They will work in the lab tomorrow, and so will you.

She won’t be going to the conference, and her friends won’t either. (Cô ấy sẽ không tới buổi họp, và bạn cô ấy cũng thế)

She won’t be going to the conference, and neither will her friends.

 

c. Khi trong mệnh đề chính không phải là động từ “to be”, cũng không có trợ động từ thì phải sử dụng “do, does, did” để thay thế. Thì và thể của trợ động từ này phải chia theo chủ ngữ của mệnh đề phụ.

Ví dụ:

Jane goes to that school, and my sister does too. (Jane đi học ở trường đó, và em gái của tôi cũng vậy)

Jane goes to that school, and so does my sister.

John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either. (John vẫn chưa xem bộ phim mới, và tôi cũng thế)

John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I.

Mẫu câu này cũng thật đơn giản phải không nào? ielts4everyone sẽ còn tiếp tục mang tới cho các bạn những bài học tiếng Anh hữu ích hơn vào những lần sau! Hẹn gặp lại các bạn

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.