IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

Câu tán đồng’

Câu tán đồng trong tiếng Anh

Câu tán đồng trong tiếng Anh Chào các bạn, Trong cuộc sống hàng ngày, khi muốn thể hiện sự đồng tình, hưởng ứng với ý kiến của người khác, ta thường sử dụng cụm từ “Tôi cũng thế”, “Tôi cũng vậy”. Đó là trong tiếng Việt, còn trong tiếng Anh thì sao? Người Anh thể… Read More

error: Content is protected !!