CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG PHẦN THI NGHE Phần 2

CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG PHẦN THI NGHE Phần 2

Biết về các dạng câu hỏi bạn sẽ gặp trong đề thi sẽ giúp bạn thêm sẵn sàng và không bị hoảng trong kì thi. Như đã nói, phần nghe của IELTS có nhiều dạng câu hỏi hơn bất kì các phần khác. Nghe có vẻ khó khăn nhưng với sự chuẩn bị kĩ càng khi luyện thi IELTS thì bạn sẽ có thể trả lời các câu hỏi dễ dàng hơn!

Bây giờ, hãy IELTS listening tips/mẹo làm phần Nghe IELTS sẽ tiếp tục với các dạng câu hỏi thường gặp.

Dạng câu hỏi 7: Trắc nghiệm

Dưới đây là hai dạng câu hỏi trắc nghiệm. Bạn có thể chỉ gặp một dạng hoặc cả hai trong cùng một bài thi.

Dạng 1: một câu hỏi với ba phương án:
Ví dụ: How was the project funded?
A) by the government
B) by the university
C) by raising money

Dạng 2: một câu nói chưa đầy đủ với 3 cách để kết thúc một câu:
Ví dụ: The project was funded by
A) the government
B) the university
C) raising money
How do I answer?
Bạn chỉ cần viết chữ cái của phương án đúng (A/B/C)vào tờ trả lời của mình.

Dạng câu hỏi 8: Nối/Liên kết các thông tin liên quan nhau

Dạng câu hỏi này bao gồm hai danh sách mà bạn phải liên kết chúng với nhau. Một danh sách bao gồm nhiều câu hỏi được đánh thứ tự 1,2,3,4 và danh sách kia là những phương án trả lời đánh thứ tự A,B,C,D. Mỗi một câu hỏi có thể được liên kết với nhiều câu trả lời.
Bạn sẽ phải nghe và nối các chữ cái trong danh sách phương án trả lời với các con số trong danh sách câu hỏi.
Nghe có vẻ khó hiểu nhưng bạn đừng lo, ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu thêm.

 vd1

Bạn nhìn thấy có câu hỏi (1,2,3,4) và 1 danh sách các phương án (a,b,c,d,e)

Nhìn vào câu hỏi, bạn biết rằng bạn sẽ phải nghe một nhóm người nói chuyện về các khách sạn.
Bạn chỉ cần nghe và khi bạn nghe thấy một phương án, bạn nói phương án dấy với câu hỏi ở dưới.

Ví dụ:
-The Majestic hotel is quite nice but it’s in the city. I want something a little more quiet.

– The Royal Oak would be a good option then. It’s outside the city near a lake.

Đây là mẹo nhanh để làm dạng câu hỏi này:
Thông thường, bạn sẽ không nghe từ y hệt như trong danh sách câu hỏi/phương án. Bạn phải suy diễn. Ví dụ, ở danh sách câu hỏi sẽ là:

1. Is in a rural area ……………
Nhưng khi nghe, nó sẽ là:
The Royal Oak would be a good option then. It’s outside the city near a lake.
Bạn phải suy diễn ra là ”outside and near a lake/ở ngoài và gần hồ” là “rural area/vùng quê”.
Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa thêm nhiều mẹo làm phần nghe và thực hành trong tương lai

Dạng câu hỏi 9: chú thích hình

Với câu hỏi này, bạn sẽ phải chú thích từng phần của một hình sử dụng không quá ba từ và/hoặc một con số. Bạn sẽ phải chú thích một quá trình hoặc là từng phần của một vât (xem hình ở dưới).

vd2

Trong trường hợp này, bạn sẽ có một hình vẽ và một danh sách các phương án (a.b.c.d)

Bạn viết câu trả lời như thế nào? Bạn chỉ cần viết chữ cái của phương án đúng cạnh con số ở trong hình.

Dạng câu hỏi 10: Hoàn thành một đoạn ghi chú ngắn

Với dạng câu hỏi này, bạn phải hoàn thành một đoạn ghi chú ngắn bằng cách điền vào chỗ trống đáp án không quá ba từ và/hoặc một con số. Thông thường, một số thông tin đã được điền sẵn.
Đoạn ghi chú có thể sẽ khó. Những đoạn ghi chú thường giống với đoạn ghi chú thường ngày, vì vậy ghi chú sẽ không được viết theo đúng ngữ pháp chuẩn. Các mạo từ (a, an, the) hay trợ động từ thường không xuất hiện trong các đoạn ghi chú. Các đoạn ghi chú cũng sẽ được viết theo ý thay vì cả một đoạn văn dài, liên tiếp.

Đây là một ví dụ lấy từ Action Plan For Academic IELTS
String of human DNA

  • approximately three feet long
  • looks like a (1)……………..
  • includes between 50,000 and 100,000 (2)……………..

Complete set known as the human genome
Is very similar to many (3)………………. and (4)……………..
Bạn sẽ phải nghe và hoàn thành tất cả mọi thông tin. Sẽ không có các phương án để cho bạn lựa chọn như các câu hỏi trước.

Dạng câu hỏi 11: Hoàn thành biểu đồ

Bạn sẽ phải hoàn thành một biểu đồ. Một biểu đồ diễn tả một chuỗi sự kiện hoặc một quá trình. Bạn phải viết không quá ba từ và/hoặc một con số cho mỗi chỗ trống. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ có một danh sách các phương án để bạn lựa chọn.
Một lần nữa, cũng như phần hoàn thành ghi chú, biểu đồ không theo ngữ pháp chuẩn.
Ví dụ:
Complete the flow chart below
Write no more than three words and or a letter for each answer
“Olive Oil Production”
– Olives picked (1)……………………………
– Fruit taken to the (2)…………………….. and crushed
– Extra virgin oil produced from first pressing
– Product bottled and (3)…………………..
– Transported to markets (4)……………… and (5)………………….

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.