CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG PHẦN THI NGHE Phần 1

CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG PHẦN THI NGHE Phần 1
IELTS Listening có rất nhiều loại câu hỏi khác nhau, và có khi còn nhiều hơn cả các phần khác. Nhưng bạn đừng lo, trong bài viết này, ad sẽ liệt kê 1 danh sách những IELTS listening tips để bạn có thể hiểu hơn về các dạng câu hỏi mà bạn có thể luyện thi IELTS tốt hơn và tự tin hơn khi gặp các dạng câu hỏi ielts listening trong bài thi.

Dạng câu hỏi 1: chọn câu trả lời từ một danh sách:

Với loại câu hỏi này, bạn phải chọn câu trả lời đúng trong một loạt các phương án được đưa ra. Bạn có thể phải chọn nhiều hơn một câu trả lời.

Bạn trả lời câu hỏi này như thế nào?
Bạn chỉ cần viết chữ cái của câu trả lời đúng vào tờ trả lời.
Ví dụ:
Choose TWO options from A-E/Chọn 2 phương án từ A-E
Which two things must the girl do before she can take the road driving test?
A: Have her own car
B: Have her own computer
C: Pass the road rules test
D: Book driving lessons
E: Reach the age of 17

Dạng câu hỏi 2: Hoàn thành bản mẫu

 7

Bạn phải điền vào chỗ trống của một mẫu cho sử dụng không quá 3 từ và/hoặc một con số. Thông thường, tờ đơn đã sẵn có một số thông tin.

Bạn trả lời như thế nào:
Điền thông tin chính xác vào tờ trả lời của bạn. Lưu ý rằng các câu trả lời không được quá 3 từ và/hoặc một con số.
Mẹo nhanh (trong tương lai sẽ có nhiều hơn):
Nhìn vào các chỗ trống và biết được là mình cần phải nghe những điều gì (ví dụ: Family name/Họ:5. Khi đọc đến đây bạn biết được rằng bạn cần phải tìm và nghe được họ của một 2 đó. Course/Khóa học: 6. Khi đọc đến đây bạn phải biết rằng mình cần biết khóa học mà người đấy đang hoặc đã học)
Các bạn rất dễ bị nhầm khi nghe về số và ngày. Bạn có thể nghe được sự khác nhau giữa two thirteen (2:13) và two thirty (2:30)? Và fourth (4th) of January và fourteenth (14th) of January ?

Dạng câu hỏi 3: chú thích bản đồ

Map-IELTS
Với dạng câu hỏi này, bạn phải xác định ví trí trên mản đồ sử dụng từ và/hoặc dạng số
Trả lời câu hỏi như thế nào?
Viết chữ cái đúng hoặc từ mà bạn nghe thấy vào trong tờ trả lời của bạn
Mẹo nhanh (tương lai sẽ có nhiều hơn ^^)
Hãy nhìn vào bản đồ và cố gắng hiểu nó càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp này, hãy quan sát các vị trí của địa danh và tên phố.
Khi nghe, hãy lưu ý tới các giới từ chỉ địa điểm ví dụ như “in the middle/ở giữa”, “on the corner/ở góc”, “next to/bên cạnh”, etc.

Dạng câu hỏi 4: Hoàn thành câu
Với dạng câu hỏi này, bạn phải nghe và hoàn thành câu hoặc một bài tóm tắt bằng cách điền nhiều nhất ba từ và/hoặc một con số vào chỗ trống. Chỗ trống có thể ở đầu, giữa hoặc cuối câu.
Bạn trả lời như thế nào:
Nếu câu trả lời của bạn dưới dạng trắc nghiệm, chọn phương án đúng (A,B,C,D). Nếu không, viết câu trả lời/con số đúng vào tờ trả lời của bạn.
Ví dụ
Complete the sentences below/Hoàn thành câu sau”
Write No more than three words and/or a number for each sentence/ Điền không quá 3 từ và/hoặc một con số vào câu dưới đây:
1) The Bell Rock lighthouse was built almost………. ago.
2) The tower is made of …………………………..
3) Initial construction took place during the……………………….
4) Over………………………………….. come to the tower every year.

Dạng câu hỏi 5: Hoàn thành bảng thông tin
Với dạng câu hỏi này, bạn được yêu cầu hoàn thành bảng thông tin với nhiều nhất 3 từ và/hoặc một con số vào từng chỗ trống. Thông thường thì các thông tin khác đã có sẵn.
Bạn trả lời như thế nào:
Điền thông tin đúng (dưới dạng từ hoặc số) vào tờ trả lời của bạn.
Ví dụ: (Bạn nghe và điền vào chỗ trống những thông tin còn thiếu sót)

Table-Filling1

Dạng câu hỏi 6: Trả lời các câu hỏi ngắn
Với dạng câu hỏi này, bạn phải viết câu trả lời cho từng câu hỏi sử dụng không quá ba từ và/hoặc một con số (Nếu bạn để ý, hội đồng chấm thi rất nghiêm khắc về viêc sử dụng nhiều nhất ba từ và/hoặc một con số)
Có hai dạng trả lời cho loại câu hỏi này. Hãy xem ví dụ cho từng dạng trả lời.
Answer the questions below/Trả lời câu hỏi dưới đây:
Write No more than three words and/or a number for each answer/ Viết câu trả lời sử dụng không quá ba từ và/hoặc một số cho từng câu hỏi.
1) When is Sarah going to the restaurant?
A:……………………………….
2) Which street is the restaurant located on?
B:……………………………….
3) Who came to the party?
C:………………………………..
HOẶC
4: Name TWO places where you can see paintings by Van Gogh
5: Name THREE Things that the man has in his bag.

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.