10 quy tắc viết số trong tiếng anh

10 quy tắc viết số trong tiếng anh

Bạn thể hiện những con số trong khi viết tiếng Anh thế nào? Khi nào bạn sử dụng số và khi nào bạn viết số thành chữ? Nói cách khác, khi nào bạn viết 9 và khi nào thì viết thành nine? Hãy cùng IELTS4EVERYONE tìm hiểu về 10 quy tắc viết số trong tiếng Anh nhé!

1. Số và chữ số: Điều đầu tiên, điểm khác biệt giữa số và chữ số là gì? Số là một khái niệm trừu tượng trong khi chữ số là ký hiệu được dùng để biểu thị số đó. “Three”, “3” và “III” đều là các ký hiệu cùng thể hiện một số. Nói nôm na rằng sự khác nhau giữa số và chữ số cũng giống như sự khác nhau giữa một người và tên của người đó vậy.

2. Viết các số nhỏ bằng chữ: Những số nhỏ, như những số nhỏ hơn mười, nên được viết bằng chữ. Đây là một quy tắc bạn cần nhớ. Nếu bạn không viết bằng chữ, người đọc sẽ hiểu lầm bạn đang gửi đi một tin nhắn khẩn cấp, trong khi bạn lại muốn viết một cách trang trọng.

3. Không có quy tắc tiêu chuẩn nào: Các chuyên gia không phải lúc nào cũng nhất trí về các quy tắc viết số và chữ số. Một số chuyên gia cho rằng số có một từ cần phải được viết bằng chữ, trong khi số có hai chữ thì phải được viết bằng số. Nghĩa là, bạn nên viết hẳn là twelve hoặc twenty, nhưng 24 lại không được viết thành chữ.

4. Sử dụng dấu phẩy: Trong tiếng Anh, dấu phẩy được sử dụng để ngăn cách hàng nghìn (dấu chấm dùng làm dấu thập phân), để dễ đọc những số lớn hơn. Vậy nên hãy viết diện tích của Alaska là 571,951 dặm vuông thay vì viết 571951 dặm vuông.

5. Không bắt đầu câu với một số: Phải viết là “Fourscore and seven years ago”, chứ không phải “4 score and 7 years ago”. Có nghĩa là bạn sẽ phải viết lại câu thành” “Fans bought 400,000 copies the first day” thay vì “400,000 copies were sold the first day.”

6. Thế kỷ và thập kỷ nên được viết thành chữ: Hãy viết Eighties hoặc nineteenth century thay vì viết 1980s hay 19th century.

7. Phần trăm và công thức: Với văn viết hàng ngày và công thức, bạn có thể dùng chữ số, ví dụ “4% of the children” hay “Add 2 cups of brown rice”. Trong văn phong trang trọng, bạn nên viết hẳn phần tram ra như thế này “12 percent of the players” (hoặc “twelve percent of the players”, như đã nói ở phần 3 – không có quy tắc tiêu chuẩn nào)

8. Hãy viết ra nếu đó là số làm tròn hoặc ước tính: Những số làm tròn trên một triệu nên được viết thành dạng một số cộng một từ. Hãy viết là “About 400 million people speak Spanish natively” thay vì viết “About 400,000,000 people speak Spanish natively”. Nếu bạn đang dùng chữ số chính xác, dĩ nhiên là nên viết hẳn ra.

9. Hai số đứng cạnh nhau: Nếu bạn viết là “7 13-years-olds” sẽ gây nhầm lẫn, nên hãy thành chữ một trong hai số, ví dụ “seven 13-year-olds”. Hãy chọn số nào có ít chữ cái nhất.

10. Số thứ tự và tính nhất quán: Đừng viết “He was my 1st true love” mà hãy viết “He was my first true love”. Hãy nhất quán trong một câu. Nếu trong lớp có 23 students, thì có 18 female students, chứ không phải là eighteen female students.

Các bạn hãy ghi nhớ 10 quy tắc này để có thể áp dụng đúng trong quá trình học tiếng Anh, đặc biệt là trong kỹ năng Viết để đem lại hiệu quả và có thể gây ấn tượng với người đọc nữa!

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.