Bài viết mẫu IELTS writing task 1 – 2

Bài viết mẫu IELTS writing task 1 The diagram shows the consumption of renewable energy in the USA from 1949-2008. Write a 150-word report for a university lecturer identifying the main trends and making comparisons where relevant.   You should write at least 150 words. Sample Answer The given line graph compares the consumption of mainRead More

Bài viết mẫu IELTS writing task 1 – 1

Bài viết mẫu IELTS writing task 1 The graph below shows the quarterly sales figures of Woodward chocolate bars for 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words. Sample Answer: The provided bar graph shows sales data of Woodland chocolateRead More

Cách giữ lửa để học tốt IELTS

giữ lửa để tự học IELTS

Giữ lửa để học tốt IELTS với phương pháp hay, kinh nghiệm hữu dụng, tài liệu có ích….tất cả điều đó chỉ giúp bạn đi đến mục tiêu nhanh hơn chứ không giúp bạn bay cái vèo từ 3.5 IELTS lên 6.5 hay 7.0 được. Yếu tố quan trọng nhất theo mình đó là sự kiên trì, ý chí theo đuổi việc học đến tận cùng của chính bản thân bạn. Vậy làm sao giữ lửa được, tạoRead More