CẤU TRÚC CÂU TRONG NGỮ PHÁP LUYỆN THI IELTS

CẤU TRÚC CÂU TRONG NGỮ PHÁP LUYỆN THI IELTS

Ngữ pháp là nền tảng cơ bản cho mỗi người học khi muốn chinh phục tấm chứng chỉ IELTS. Để giám khảo có thể tìm thấy sự nổi bật về ngữ pháp trong luyện thi IELTS và cho điểm cao phần ngữ pháp, điều bạn cần là nắm rõ cách viết các loại câu trong IELTS. Trong phạm vi bài viết hôm nay, IELTS4EVERYONE sẽ giúp các bạn phân biệt sự khác biệt của câu đơn giản, câu ghép, câu phức và câu phức ghép nhé.

Các loại câu trong tiếng anh:
Gồm 4 loại câu :
– Simple
– Compound
– Complex
– Compound-Complex

I. Simple – Câu đơn giản trong luyện thi IELTS

– Một câu đơn giản là một câu chỉ chứa 1 mệnh đề gồm chủ từ và vị ngữ.
– Computers are important in the modern world.
– Công thức: S + V
Câu có 2 Chủ Từ
Tuy nhiên , 1 câu đơn giản có thể có nhiều hơn 1 chủ từ và động từ.
Computers and other technological devices are important in the modern world.
– Công thức: SS + V
Câu có 2 động từ :
I search for information and play games on my computer.
– Công thức = S + VV
Câu có 2 chủ đề và 2 động từ :
I and my brother search for information and play games on our computers.
– Công thức = SS + VV

II. Compound Sentence – Câu ghép trong luyện thi IELTS

– Một câu phức gồm 2 hoặc 3 mệnh đề. Đó chính là những câu đơn giản được nối với nhau .
– Trong cấu trúc câu này , các mệnh đề được nối với nhau bằng liên từ Conjuntions:
F = for
A = and
N = nor
B = but
O = or
Y = yet
S = so
– Từ ” fanboy ” là một cách viết để các bạn có thể nhớ các conjuntions một cách dễ dàng, đây là các liên từ khác nhau để tạo nên câu ghép. Các bạn có thể nhận ra rằng các liên từ phổ biến là and, but, or, so.
– Đây là một số ví dụ về các cấu trúc câu phức hợp :
Computers are important, but they can be dangerous too.
– Công thức = SV but SV
Computers are important, but they can be dangerous too, so we must be careful.
– Công thức = SV but SV so SV.
– Sử dụng quá nhiều mệnh đề trong 1 câu sẽ gây khó khăn để người đọc theo kịp ý nghĩa bạn muốn diễn đạt. Bạn cũng không thể dùng 1 liên từ 2 lần trong 1 câu để nối mệnh đề.
– Ví dụ câu sai:
Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress, and we must ensure everyones has access to them.
– Ví dụ câu đúng:
Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress. We must ensure everyone has access to them.
– Công thức = SV and SV. SV.
Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress, so must ensure everyone has access to them.
– Công thức = SV and SV so SV.
– Khi bạn viết 1 câu phức hợp mà không có liên từ phù hợp để nối, thì hãy sử dụng dấu chấm phẩy, nhưng 2 mệnh đề phải liên quan đến nhau.
– Ví dụ :
Computers are used widely in most countries; they are a sign of progress.

III. Complex Sentence – Câu Phức

– Câu phức là câu khó hơn câu ghép( đó là có thể lý do tại sao chúng được gọi là ‘ phức tạp ‘) .
– Sau đây là các cấu trúc câu thực sự dành cho IELTS, vì để đạt được điểm 6 trở lên cho phần ‘grammatical range and accuracy’, bạn cần phải thể hiện rằng bạn thành thục các loại câu này. Nếu các câu phức tạp của bạn đa dạng hơn và chính xác hơn thì số điểm cho phần ngữ pháp IELTS cũng tỉ lệ thuận với nó.
– Có nhiều loại câu phức tạp khác nhau và chúng sẽ được giáo viên trung tâm hướng dẫn chi tiết hơn sau này, vì vậy ở đây bạn chỉ cần nắm vững những điều cơ bản .
– Câu phức tạp là câu có 2 (hoặc nhiều hơn ) mệnh đề liên kết với nhau , nhưng không sử dụng các liên từ nói trên “Fanboy” nhưng sử dụng các liên từ phụ thuộc Subordinating Conjuntions.
– Đây là những liên từ phụ thuộc :
After; although; as; as if; as long as; as much as; as soon as; as though
Because; before; even if; even though; if; in order to; in case; once
Since; so that; that; though;
Unless; until
When; whenever; whereas; where; wherever; while
– Ví dụ:
People take natural health supplements even though they may not have been tested.
Our children may not be properly educated if we don’t spend more on schools.
Even though they may not have been tested, people take natural health supplements.
If we don’t spend more on schools, our children may not be properly educated.

IV. Compound –Complex Sentence

– Câu Compound – complex này cũng giống như các complex sentence nhưng nó gồm 1 câu đơn giản hoặc ghép đi trước hoặc sau 1 câu phức tạp complex sentence.
– Ví dụ:
I ate a lot when I got home, but I was still hungry.
I ate a lot when I got home, but I was still hungry, so I went shopping to buy some more food.
Vậy là chúng ta vừa làm quen với môt số cấu trúc câu thường xuất hiện trong bài thi IELTS, các bạn hãy lưu lại để ôn tập trong quá trình luyện thi nhé.

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.