Modal Verb

Chào các bạn, bất kể ai đang luyện thi ngữ pháp IELTS chắc chắn sẽ nhận thấy tần suất xuất hiện khá dày của Modal Verb (động từ khiếm khuyết) trong phần thi Writing và Speaking. Hôm nay, ad sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các loại động từ này trong văn nói và viết nhé.

– Động từ khiếm khuyết là gì ?

Đây là loại động từ không chỉ hành động, đông từ này không thể dùng làm động từ chính mà nó chỉ bổ trợ làm rõ nghĩa cho động từ chính.

– Cách sử dụng

Những động từ này được sử dụng với một động từ chính và được theo sau bởi một nguyên mẫu không to (bare infinitive).
– Các trường hợp ngoại lệ :

Ough to
Need to
Have to

Được theo sau bởi động từ nguyên mẫu có to (to bare infinitive)

– Sử dụng phổ biến trong IELTS Writing Task 2

Ba chức năng quan trọng của động từ khiếm khuyết khi bạn viết hoặc nói IELTS là
Thảo luận về độ chắc chắn
Đưa ra 1 đề nghị.
Tình huống giả định

1) Mức độ Chắc chắn

Will, may, might và could khá phổ biến khi lập luận logic về 1 tình huống hoặc 1 dự đoán trong tương lai.
Ví dụ :
Children with no father as a role model will become criminals. (100%)
Children with no father as a role model may become criminals. (Possible)
Children with no father as a role model could become criminals. (Possible)

Theo bạn nghĩ, thì những câu trên có chính xác không ? Các bạn dễ dàng nhận ra rằng có 1 lỗi khá phổ biến, về mặt ngữ pháp thì không có gì sai. Nhưng về mặt ngữ nghĩa, nếu kết luận 100% trẻ em mồ côi cha sẽ trở thành tội phạm thì sai. Khi đưa ra 1 đánh giá kết luận các bạn nên cẩn thận trong việc sử dụng từ ngữ. Từ Will là 100%, nên tránh sử dụng nó nếu bạn biết chắc chắn 100% sự thật.
Có nhiều cách để làm giảm độ chắc chắn ví dụ: will possibly. Khi bạn viết bài luận IELTS , ít khi bạn sẽ có đủ bằng chứng để đưa ra 1 kết luận 100% sự thật.
Vì vậy, cách sử dụng possibly là tốt hơn trong tình huống này .

2) Đưa ra 1 lời đề nghị

Must, should, ought to, have to and could thường được sử dung để đưa ra đề xuất giải pháp cho 1 vấn đề, nó được sử dụng khá phổ biến trong phần thi IELTS Writing Task 2 khi bạn được yêu cầu phải đưa ra 1 giải pháp.
Ví dụ:
Governments must/have to/need to take action to tackle global warming. (Strong obligation)
Parents should/ought to stop their children watching too much television. (Strong suggestion)
Individuals could recycle more (possibility)

3) Các tình huống giả định

Chúng ta thường dùng Would & Could để bàn về những tình huống giả định.
Nếu đã gọi là giả định thì thực tế không xảy ra. Bạn đang thảo luận về 1 vấn đề , 1 tình huống mà không có thực trong tương lai, chỉ mang tính chất tưởng tượng.
Ví dụ:
If the government spent more money on hospitals, people would be healthier.
Đây là 1 tình huống không có thực, chưa diễn ra.

Chúng ta vừa cùng nhau làm quen với Modal verb (Động từ khiếm khuyết), hi vọng kiến thức này sẽ trợ giúp đắc lực cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS.

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.