Cách viết kết bài IELTS Writing Task 1 cập nhật mới nhất từ giám khảo

Cách viết kết bài IELTS Writing Task 1 cập nhật mới nhất từ giám khảo.

Phần kết bài của Task 1 IELTS Writing đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp, nhấn mạnh và nâng tầm cho bài viết của bạn. Để đạt điểm cao, bạn cần biết cách phát triển ý thêm một cách hiệu quả. Dưới đây là một số cách thức phổ biến cùng với ví dụ cụ thể:

1. Tóm kết và điểm nhấn, dấu hiệu kết bài: In conclusion, In summary, Overall, etc.:

 • Thay vì chỉ đơn giản sao chép lại thông tin đã trình bày, hãy tập trung vào những điểm chính, xu hướng nổi bật hoặc con số quan trọng nhất.
 • Ví dụ: Khi phân tích biểu đồ về tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh theo độ tuổi, bạn có thể kết luận bằng cách nhấn mạnh nhóm tuổi sử dụng điện thoại thông minh nhiều nhất và lý do đằng sau.

2. So sánh và phân tích:

 • So sánh các dữ liệu, xu hướng khác nhau được trình bày trong bài.
 • Phân tích nguyên nhân đằng sau những điểm tương đồng hoặc khác biệt.
 • Ví dụ: Khi so sánh tỷ lệ thất nghiệp giữa các vùng miền trong một quốc gia, bạn có thể kết luận bằng cách phân tích tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội và văn hóa đến sự khác biệt này.

3. Dự đoán và đề xuất:

 • Dựa trên dữ liệu và xu hướng đã phân tích, đưa ra dự đoán về những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai.
 • Đề xuất các giải pháp tiềm năng cho các vấn đề được nêu ra.
 • Ví dụ: Khi phân tích xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, bạn có thể kết luận bằng cách dự đoán những tác động tiêu cực tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp như sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu rác thải và bảo vệ môi trường sống.

Lưu ý:

 • Phần kết nên ngắn gọn, súc tích và chỉ dài khoảng 1-2 câu.
 • Nên sử dụng ngôn ngữ trang trọng, học thuật và tránh sử dụng ngôn ngữ colloquial.
 • Đảm bảo phần kết nhất quán với nội dung tổng thể của bài viết.

Ví dụ:

Đề bài: Biểu đồ hình cột thể hiện doanh thu bán hàng của một công ty theo từng quý trong hai năm 2021 và 2022.

CÁCH VIẾT KẾT BÀI IELTS WRITING TASK 1:

Nhìn chung, doanh thu bán hàng của công ty đã tăng trưởng đáng kể trong hai năm qua, với mức tăng trưởng mạnh nhất trong quý 4 năm 2022. Sự gia tăng này có thể là do chiến lược tiếp thị hiệu quả, việc ra mắt sản phẩm mới và điều kiện kinh tế thuận lợi. Có thể dự đoán rằng xu hướng tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong tương lai, với doanh thu bán hàng đạt được mức cao hơn nữa trong những năm tới.

Bằng cách phát triển ý thêm một cách hiệu quả trong phần kết bài của Task 1 IELTS Writing, bạn có thể thể hiện khả năng phân tích và tổng hợp thông tin một cách sâu sắc, đồng thời nâng cao điểm số bài thi của mình.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.