Cách tăng kỹ năng đọc trong IELTS – How to increase reading skills in IELTS

Cách tăng kỹ năng đọc trong IELTS – How to increase reading skills in IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách tăng kỹ năng đọc trong IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #HọcThậtSuySao #CảiThiệnĐọcHiểu #TiếpThịIELTS #KhảNăngĐọcIELTS #ThửTháchIELTS #IELTSĐọcHiểu

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Đọc càng nhiều càng tốt: Bạn càng đọc, bạn càng trở nên hiểu và hiểu những gì bạn đang đọc. Hãy chắc chắn để đọc một loạt các tài liệu từ các tờ báo, tạp chí, trang web trực tuyến và sách.

2. Đặt mục tiêu: Đặt mục tiêu cho chính mình về số tiền bạn muốn đọc. Điều này có thể giúp thúc đẩy bạn và theo dõi. Ví dụ: bạn có thể cố gắng đọc một cuốn sách mỗi tuần hoặc hoàn thành một bài báo của tạp chí mỗi ngày.

3. Ghi chú: Khi bạn đọc, ghi chú các khái niệm, sự kiện hoặc ý tưởng quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn nhớ và nhớ lại thông tin tốt hơn.

4. Thực hành lướt qua: Skimming là quá trình nhanh chóng quét qua một văn bản để có được các điểm chính. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhanh chóng xác định các ý tưởng chính.

5. Thực hành tóm tắt: Tóm tắt là quá trình lấy các điểm chính từ một văn bản và ngưng tụ chúng thành một hình thức ngắn hơn, ngắn gọn hơn. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những gì bạn đang đọc và giữ lại thông tin tốt hơn.

6. Sử dụng từ điển: Nếu bạn không quen thuộc với một từ, hãy tìm nó trong một từ điển. Điều này sẽ giúp tăng vốn từ vựng của bạn và giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản.

7. Đặt câu hỏi: Khi bạn đọc, hãy tự đặt câu hỏi về văn bản. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài liệu và tiếp tục tham gia vào việc đọc.

8. Thực hành Đọc tốc độ: Đọc tốc độ là quá trình đọc nhanh nhưng vẫn hiểu tài liệu. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và vượt qua nhiều tài liệu hơn.

9. Nghỉ giải lao: nghỉ định kỳ trong khi đọc. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và giúp bạn giữ lại thông tin tốt hơn.

10. Bài kiểm tra thực hành: Thực hiện các bài kiểm tra thực hành hoặc câu đố để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về những gì bạn đã đọc. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ điểm yếu và giúp bạn cải thiện.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to increase reading skills in IELTS – Cách tăng kỹ năng đọc trong IELTS

1. Read as much as you can: The more you read, the better you become at understanding and comprehending what you’re reading. Make sure to read a variety of material from newspapers, magazines, online websites, and books.

2. Set a goal: Set a goal for yourself for how much you want to read. This can help motivate you and stay on track. For example, you can try to read one book per week or finish one magazine article per day.

3. Take notes: As you read, take notes of important concepts, facts, or ideas. This will help you remember and recall information better.

4. Practice skimming: Skimming is the process of quickly scanning through a text to get the main points. This can help you save time and quickly identify the key ideas.

5. Practice summarizing: Summarizing is the process of taking the main points from a text and condensing them into a shorter, more concise form. This can help you better understand what you’re reading and retain the information better.

6. Use a dictionary: If you’re unfamiliar with a word, look it up in a dictionary. This will help increase your vocabulary and help you understand the text better.

7. Ask questions: As you read, ask yourself questions about the text. This will help you better understand the material and stay engaged in the reading.

8. Practice speed reading: Speed reading is the process of reading quickly but still understanding the material. This can help you save time and get through more material.

9. Take breaks: Take periodic breaks while reading. This will help keep you focused and help you retain information better.

10. Practice tests: Take practice tests or quizzes to test your comprehension of what you’ve read. This will help you identify any weaknesses and help you improve.

Tổng quan, bài viết Cách tăng kỹ năng đọc trong IELTS – How to increase reading skills in IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , Đọc hiểu IELTS, Kỹ năng đọc IELTS, Phương pháp đọc hiểu IELTS, Hướng dẫn đọc hiểu IELTS, Làm thế nào để tăng kỹ năng đọc hiểu IELTS..

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.