Cách tăng điểm trong đọc IELTS – How to increase score in reading IELTS

Cách tăng điểm trong đọc IELTS – How to increase score in reading IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách tăng điểm trong đọc IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #HướngDẫnCáchTăngĐiểmĐọcIELTS #CáchTăngĐiểmĐọcIELTS #CáchTăngĐiểmIELTS #ĐọcIELTS #IELTS

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Đọc và hiểu định dạng thi: Trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc IELTS của mình, điều quan trọng là phải hiểu định dạng thi. Bài kiểm tra đọc IELTS bao gồm ba phần, mỗi phần có một loại câu hỏi khác nhau. Bạn cần trả lời từng loại câu hỏi theo một cách khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã quen thuộc với các loại câu hỏi khác nhau.

2. Đọc kỹ văn bản và tìm kiếm manh mối: Khi bạn đọc văn bản, hãy chắc chắn rằng bạn đọc nó một cách cẩn thận và tìm kiếm manh mối. Đọc văn bản hai lần và chú ý đến các từ như ‘không phải,‘ ngoại trừ, ’’ tuy nhiên, mặc dù, mặc dù, nhưng, v.v. có thể cho bạn một dấu hiệu về văn bản.

3. Thực hành đọc hiểu: Đọc hiểu là một phần quan trọng của bài kiểm tra đọc IELTS, vì vậy điều quan trọng là phải thực hành kỹ năng này. Đọc các loại văn bản khác nhau và thực hành hiểu ý tưởng chính, chi tiết và ý kiến ​​quan trọng.

4. Sử dụng quá trình loại bỏ: Khi bạn phải đối mặt với các câu hỏi trắc nghiệm, điều quan trọng là sử dụng quá trình loại bỏ. Đọc tất cả các tùy chọn và cố gắng loại bỏ những tùy chọn rõ ràng là sai. Điều này sẽ giúp bạn thu hẹp lựa chọn của bạn và giúp dễ dàng tìm thấy câu trả lời đúng.

5. Đọc để biết thông tin cụ thể: Khi bạn phải đối mặt với các câu hỏi yêu cầu bạn tìm thấy thông tin cụ thể, bạn cần đọc kỹ và tìm kiếm câu trả lời. Đọc theo dòng văn bản từng dòng và chú ý đến các từ như ‘The,’ a, ’, một, đó

6. Ghi chú: Ghi chú là một cách tuyệt vời để theo dõi thông tin quan trọng và giúp bạn nhớ nó. Viết ra những điểm và ý tưởng chính khi bạn đọc, vì vậy bạn có thể tham khảo lại chúng khi bạn trả lời các câu hỏi.

7. Quản lý thời gian của bạn: Thời gian là một yếu tố quan trọng trong bài kiểm tra đọc IELTS, vì vậy điều quan trọng là phải quản lý tốt thời gian của bạn. Đọc các câu hỏi trước khi bạn đọc văn bản, để bạn biết những gì cần tập trung vào. Don Tiết dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi khó – nếu bạn có thể trả lời nó, hãy tiếp tục và quay lại với nó sau.

8. Xem lại câu trả lời của bạn: Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra, hãy xem lại câu trả lời của bạn và đảm bảo rằng bạn đã phạm bất kỳ sai lầm nào. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi và câu trả lời của bạn là chính xác.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ tiếp tục cải thiện điểm số của mình trong bài kiểm tra đọc IELTS. Chúc may mắn!

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to increase score in reading IELTS – Cách tăng điểm trong đọc IELTS

1. Read and Understand the Exam Format: Before you start preparing for your IELTS Reading test, it is important to understand the exam format. The IELTS Reading test consists of three sections, each with a different type of question. You need to answer each question type in a different way, so make sure you are familiar with the different question types.

2. Read the Text Carefully and Look for Clues: When you read the text, make sure you read it carefully and look for clues. Read the text twice and pay attention to words like ‘not’, ‘except’, ‘however’, ‘although’, ‘but’, etc. which can give you an indication of what the text is about.

3. Practice Reading Comprehension: Reading comprehension is an important part of the IELTS Reading test, so it is important to practice this skill. Read different types of texts and practice understanding the main idea, important details and opinions.

4. Use the Process of Elimination: When you are faced with multiple choice questions, it is important to use the process of elimination. Read all the options and try to eliminate the ones that are clearly wrong. This will help you narrow down your choices and make it easier to find the right answer.

5. Read for Specific Information: When you are faced with questions that require you to find specific information, you need to read carefully and look for the answer. Read the text line by line and pay attention to words like ‘the’, ‘a’, ‘an’, ‘that’, ‘which’, etc. which can help you find the answer.

6. Take Notes: Taking notes is a great way to keep track of important information and help you remember it. Write down key points and ideas as you read, so you can refer back to them when you answer the questions.

7. Manage Your Time: Time is an important factor in the IELTS Reading test, so it is important to manage your time well. Read the questions before you read the text, so you know what to focus on. Don’t spend too much time on a difficult question – if you can’t answer it, move on and come back to it later.

8. Review Your Answers: Once you have finished the test, review your answers and make sure you haven’t made any mistakes. Make sure you have answered all the questions and that your answers are correct.

By following these tips, you will be well on your way to improving your score in the IELTS Reading test. Good luck!

Tổng quan, bài viết Cách tăng điểm trong đọc IELTS – How to increase score in reading IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , IELTS , Reading , ĐiểmTăng , CáchTăng , ThànhThạo , VậnDụng , KỹNăng.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.