Cách tăng điểm trong đọc IELTS – How to increase score in IELTS reading

Cách tăng điểm trong đọc IELTS – How to increase score in IELTS reading Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách tăng điểm trong đọc IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #CáchTăngĐiểmIELTS #HọcTốtĐọcIELTS #ĐọcThànhThạoIELTS

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Hiểu câu hỏi: Trước khi bạn bắt đầu đọc đoạn văn, hãy dành chút thời gian để đọc các câu hỏi một cách cẩn thận. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu câu hỏi và tất cả các từ khóa.

2. Bỏ qua văn bản: Trước khi bạn bắt đầu đọc toàn bộ văn bản, hãy lướt qua văn bản để có được ý tưởng tổng thể về nội dung. Điều này sẽ giúp bạn xác định các phần có liên quan của văn bản một cách nhanh chóng.

3. Tập trung vào các từ khóa: Khi bạn đang đọc đoạn văn, hãy chú ý đến các từ trong các câu hỏi. Những từ này sẽ giúp bạn định vị thông tin liên quan một cách nhanh chóng.

4. Đọc để biết chi tiết: Một khi bạn đã xác định các phần có liên quan của văn bản, hãy đọc lại đoạn văn một cách chi tiết. Hãy chú ý đến các chi tiết và tìm kiếm bất kỳ thông tin bổ sung nào có thể giúp bạn trả lời câu hỏi.

5. Ghi chú: Khi bạn đọc, hãy ghi chú các điểm hoặc ý tưởng chính trong văn bản. Điều này sẽ giúp bạn nhớ các thông tin chính.

6. Trả lời các câu hỏi: Một khi bạn đã đọc đoạn văn, hãy quay lại câu hỏi và trả lời chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn trả lời tất cả các phần của câu hỏi và cung cấp bằng chứng hỗ trợ từ văn bản.

7. Kiểm tra câu trả lời của bạn: Trước khi bạn gửi câu trả lời của mình, hãy quay lại và kiểm tra xem bạn đã trả lời chính xác các câu hỏi. Hãy chắc chắn rằng bạn đã không phạm bất kỳ sai lầm.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to increase score in IELTS reading – Cách tăng điểm trong đọc IELTS

1. Understand the question: Before you start reading the passage, take some time to read the questions carefully. Make sure you understand the question and all the keywords.

2. Skim the text: Before you start to read the text in full, skim the text to get an overall idea of the content. This will help you to identify the relevant parts of the text quickly.

3. Focus on the keywords: When you are reading the passage, pay attention to the words in the questions. These words will help you to locate the relevant information quickly.

4. Read for details: Once you have identified the relevant parts of the text, read the passage again in detail. Pay attention to the details and look for any extra information that can help you answer the question.

5. Make notes: As you read, make notes of the main points or ideas in the text. This will help you to remember the key information.

6. Answer the questions: Once you have read the passage, go back to the questions and answer them. Make sure you answer all parts of the question and provide supporting evidence from the text.

7. Check your answers: Before you submit your answers, go back and check that you have answered the questions correctly. Make sure you have not made any mistakes.

Tổng quan, bài viết Cách tăng điểm trong đọc IELTS – How to increase score in IELTS reading giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , IELTS , score , improvement , reading , strategies , tips , tricks.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.