Cách tăng điểm đọc trong IELTS – How to increase reading score in IELTS

Cách tăng điểm đọc trong IELTS – How to increase reading score in IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách tăng điểm đọc trong IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #CáchTăngĐiểmĐọcIELTS

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Đọc một loạt các văn bản: Để cải thiện kỹ năng đọc của bạn, điều quan trọng là phải đọc một loạt các văn bản. Điều này có nghĩa là đọc báo, tạp chí, sách và bài viết trực tuyến. Đọc các loại văn bản khác nhau có thể giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, ngữ pháp và từ vựng.

2. Ghi chú: Khi bạn đọc, điều quan trọng là phải ghi chú. Điều này sẽ giúp bạn nhớ những gì bạn đã đọc và cũng giúp bạn tập trung vào văn bản. Điều quan trọng là phải ghi chú các điểm chính, các từ và cụm từ khóa, và bất kỳ từ vựng mới nào bạn gặp.

3. Thực hành tóm tắt: Tóm tắt là một kỹ năng quan trọng cho IELTS. Để thực hành tóm tắt, chọn một văn bản và sau đó viết một bản tóm tắt ngắn về các điểm chính. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với văn bản và cũng giúp bạn thực hành tóm tắt.

4. Đọc to: Đọc to có thể giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với ngôn ngữ tiếng Anh. Nó cũng giúp bạn thực hành phát âm và ngữ điệu.

5. Thực hành đọc thời gian: Để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, điều quan trọng là phải thực hành đọc theo thời gian. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với định dạng của kỳ thi và cũng giúp bạn đọc nhanh hơn.

6. Sử dụng từ điển: Từ điển là một công cụ vô giá khi đọc. Khi bạn bắt gặp những từ xa lạ, hãy tìm chúng trong một từ điển và chắc chắn rằng bạn hiểu định nghĩa. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với từ vựng tiếng Anh.

7. Thực hành Câu hỏi hiểu: Câu hỏi hiểu là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Để thực hành, chọn một văn bản và sau đó đưa ra câu hỏi về nó. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với loại câu hỏi được tìm thấy trong kỳ thi.

8. Sử dụng mnemonics: MNemonics là hỗ trợ bộ nhớ có thể giúp bạn ghi nhớ thông tin quan trọng. Ví dụ: khi bạn bắt gặp những từ xa lạ, bạn có thể sử dụng một thiết bị ghi nhớ để giúp bạn nhớ từ này.

9. Sử dụng flashcards: Flashcards là một cách tuyệt vời để thực hành các từ vựng mới. Viết từ ở một bên của thẻ và sau đó định nghĩa ở bên kia. Điều này sẽ giúp bạn nhớ các từ và cũng giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với từ vựng tiếng Anh.

10. Thực hành với đối tác: Để cải thiện kỹ năng đọc của bạn, hãy thực hành với đối tác. Đọc một văn bản cùng nhau và sau đó thảo luận về nó. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với văn bản và cũng giúp bạn hiểu rõ hơn.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to increase reading score in IELTS – Cách tăng điểm đọc trong IELTS

1. Read a Variety of Texts: To improve your reading skills, it is important to read a variety of texts. This means reading newspapers, magazines, books, and online articles. Reading different types of texts can help you become more familiar with English language usage, grammar, and vocabulary.

2. Take Notes: When you read, it is important to take notes. This will help you remember what you have read and also help you to focus on the text. It is important to take notes of the main points, key words and phrases, and any new vocabulary words you come across.

3. Practice Summarizing: Summarizing is an important skill for IELTS. To practice summarizing, choose a text and then write a short summary of the main points. This will help you become familiar with the text and also help you practice summarizing.

4. Read Aloud: Reading aloud can help you to become more familiar with the English language. It also helps you to practice pronunciation and intonation.

5. Practice Timed Reading: To prepare for the IELTS exam, it is important to practice timed reading. This will help you become more familiar with the format of the exam and also help you to read faster.

6. Use a Dictionary: A dictionary is an invaluable tool when it comes to reading. When you come across unfamiliar words, look them up in a dictionary and make sure you understand the definition. This will help you become more familiar with English vocabulary.

7. Practice Comprehension Questions: Comprehension questions are an important part of the IELTS exam. To practice, choose a text and then come up with questions about it. This will help you become more familiar with the type of questions found on the exam.

8. Use Mnemonics: Mnemonics are memory aids that can help you to remember important information. For example, when you come across unfamiliar words, you can use a mnemonic device to help you remember the word.

9. Use Flashcards: Flashcards are a great way to practice new vocabulary words. Write the word on one side of the card and then the definition on the other. This will help you to remember the words and also help you become more familiar with English vocabulary.

10. Practice with a Partner: To improve your reading skills, practice with a partner. Read a text together and then discuss it. This will help you to become more familiar with the text and also help you to understand it better.

Tổng quan, bài viết Cách tăng điểm đọc trong IELTS – How to increase reading score in IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , Cách tối ưu điểm IELTS, Các bí quyết để đạt điểm cao IELTS, Cách làm để làm tốt kỳ thi IELTS, Cách học hiệu quả cho kỳ thi IELTS, Cách khắc phục những lỗi thường gặp trong kỳ thi IELTS..

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.