Cách cải thiện việc đọc IELTS của tôi – How to improve my IELTS reading

Cách cải thiện việc đọc IELTS của tôi – How to improve my IELTS reading Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện việc đọc IELTS của tôi” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSReadingImprovement

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Đọc cẩn thận các hướng dẫn: Trước khi thử bất kỳ đoạn đọc nào của IELTS, điều quan trọng là phải đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn hiểu nhiệm vụ và loại thông tin bạn cần tìm trong đoạn văn.

2. Skim qua đoạn văn: Skimming là một kỹ thuật hữu ích có thể giúp bạn xác định các điểm chính trong một đoạn văn một cách nhanh chóng. Nó liên quan đến việc quét văn bản một cách nhanh chóng để có được ý tưởng về những gì nó nói về.

3. Xác định các từ khóa: Khi bạn lướt qua đoạn văn, hãy cố gắng xác định các từ khóa sẽ giúp bạn hiểu nội dung. Những từ này có thể liên quan đến chủ đề hoặc các ý tưởng chính.

4. Đọc tích cực: Đọc tích cực là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng đọc của bạn. Điều này liên quan đến việc đọc đoạn văn với một mục đích và tích cực tham gia với văn bản. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi về nội dung và cố gắng trả lời chúng khi bạn đi cùng.

5. Tìm kiếm manh mối: Khi bạn đọc, hãy tìm manh mối sẽ giúp bạn hiểu nội dung tốt hơn. Đây có thể là các từ hoặc cụm từ chỉ ra sự thay đổi của chủ đề hoặc giới thiệu một ý tưởng mới.

6. Ghi chú: Ghi chú khi bạn đọc có thể giúp bạn ghi nhớ các điểm chính và hiểu rõ hơn về nội dung. Điều này cũng sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh hơn.

7. Sử dụng manh mối bối cảnh: Manh mối ngữ cảnh là từ hoặc cụm từ trong đoạn văn có thể giúp bạn hiểu được ý nghĩa của các từ xa lạ. Điều này có thể rất hữu ích khi hiểu nội dung.

8. Thực hành với các bài kiểm tra thời gian: Các bài kiểm tra thời gian là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng đọc của bạn. Chúng cho phép bạn thực hành các kỹ năng đọc của bạn dưới áp lực và giúp bạn xác định điểm yếu của mình.

9. Nghỉ ngơi: nghỉ ngơi thường xuyên trong khi đọc để cho mắt bạn nghỉ ngơi và giúp bạn tập trung tốt hơn. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và hiểu nội dung tốt hơn.

10. Xem lại câu trả lời của bạn: Sau khi hoàn thành đoạn văn, hãy xem lại câu trả lời của bạn để đảm bảo chúng đúng. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm nào bạn có thể mắc phải và cải thiện kỹ năng đọc của bạn.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve my IELTS reading – Cách cải thiện việc đọc IELTS của tôi

1. Read the instructions carefully: Before attempting any IELTS reading passage, it is important to read the instructions carefully. This will help you understand the task and the kind of information you need to look for in the passage.

2. Skim through the passage: Skimming is a useful technique that can help you identify the main points in a passage quickly. It involves scanning the text quickly to get an idea of what it is about.

3. Identify key words: As you skim through the passage, try to identify the key words that will help you understand the content. These words could be related to the topic or the main ideas.

4. Read actively: Active reading is a great way to improve your reading skills. This involves reading the passage with a purpose and actively engaging with the text. Ask yourself questions about the content and try to answer them as you go along.

5. Look for clues: As you read, look for clues that will help you understand the content better. These could be words or phrases that indicate a change of topic or the introduction of a new idea.

6. Make notes: Making notes as you read can help you to remember the key points and understand the content better. This will also help you to answer questions more quickly.

7. Use context clues: Context clues are words or phrases in the passage that can help you understand the meaning of unfamiliar words. This can be very helpful when it comes to understanding the content.

8. Practice with timed tests: Timed tests are a great way to improve your reading skills. They allow you to practice your reading skills under pressure and help you to identify your weaknesses.

9. Take breaks: Take regular breaks while reading to give your eyes a rest and help you focus better. This will help you to stay focused and comprehend the content better.

10. Review your answers: After completing the passage, review your answers to make sure they are correct. This will help you to identify any mistakes you may have made and improve your reading skills.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện việc đọc IELTS của tôi – How to improve my IELTS reading giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , IELTS , Reading , Improvement , Strategies , English , TestPrep.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.