Cách cải thiện việc đọc của tôi trong IELTS – How to improve my reading in IELTS

Cách cải thiện việc đọc của tôi trong IELTS – How to improve my reading in IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện việc đọc của tôi trong IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #HọcTậpHiệuQuảIELTS #IELTSReading #CảiThiệnĐọcIELTS

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Hiểu định dạng đọc: Trước khi cố gắng cải thiện việc đọc của bạn cho IELTS, điều quan trọng là phải có sự hiểu biết mạnh mẽ về định dạng đọc IELTS. Bài kiểm tra đọc IELTS bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn được theo sau là 13-14 câu hỏi. Các đoạn văn đến từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí và được viết theo một loạt các phong cách và thể loại, bao gồm mô tả, tranh luận và thực tế. Các câu hỏi sẽ yêu cầu bạn xác định thông tin cụ thể từ đoạn văn, để giải thích đoạn văn và đưa ra những suy luận từ đoạn văn.

2. Biết các loại câu hỏi phổ biến: Có bốn loại câu hỏi chính được hỏi về bài kiểm tra đọc IELTS: Câu hỏi thông tin thực tế, câu hỏi suy luận, câu hỏi từ vựng và câu hỏi ý kiến. Làm quen với các loại câu hỏi khác nhau và cách trả lời chúng sẽ giúp bạn tiếp cận bài kiểm tra với sự tự tin và chính xác hơn.

3. Đọc thường xuyên: Để cải thiện việc đọc của bạn cho IELTS, bạn phải đọc thường xuyên. Đọc thường xuyên sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc, cải thiện sự hiểu biết của bạn về các loại đoạn văn khác nhau và tăng từ vựng của bạn. Chọn một loạt các chủ đề để đọc, bao gồm sách, tạp chí, báo chí và bài viết trực tuyến.

4. Skim và Scan: Skimming là quá trình nhanh chóng đọc đoạn văn để có được ý tưởng tổng thể về những gì nó nói về. Quét là quá trình nhanh chóng đọc đoạn văn để tìm thông tin cụ thể. Hai kỹ năng này rất cần thiết cho bài kiểm tra đọc IELTS, vì bạn thường cần nhanh chóng tìm thấy câu trả lời cho một câu hỏi. Thực hành lướt qua và quét bằng cách đọc các đoạn ngắn và sau đó trả lời một vài câu hỏi về chúng.

5. Cải thiện vốn từ vựng của bạn: Một từ vựng mạnh mẽ là điều cần thiết cho bài kiểm tra đọc IELTS. Để cải thiện vốn từ vựng của bạn, hãy đọc càng nhiều càng tốt và ghi chú bất kỳ từ xa lạ nào. Tra cứu định nghĩa của các từ và cố gắng sử dụng chúng trong bài viết của riêng bạn.

6. Thực hành: Cách tốt nhất để cải thiện việc đọc của bạn cho IELTS là thực hành. Có nhiều tài nguyên trực tuyến cung cấp các bài kiểm tra thực hành và câu hỏi. Cố gắng mô phỏng các điều kiện kiểm tra càng gần càng tốt bằng cách thực hiện các bài kiểm tra thời gian và sử dụng giấy và bút để trả lời các câu hỏi.

7. Nghỉ giải lao: nghỉ trong khi đọc sách sẽ giúp bạn tập trung và duy trì sự tập trung của bạn. Cố gắng nghỉ ngơi cứ sau 20 phút hoặc lâu hơn. Trong giờ nghỉ của bạn, đứng dậy và kéo dài, hít một vài hơi thở sâu hoặc uống nước.

8. Yêu cầu giúp đỡ: Nếu bạn đang đấu tranh để cải thiện việc đọc cho IELTS, đừng ngần ngại yêu cầu giúp đỡ. Cân nhắc tham gia khóa học chuẩn bị IELTS hoặc thuê một gia sư để giúp bạn chuẩn bị.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve my reading in IELTS – Cách cải thiện việc đọc của tôi trong IELTS

1. Understand the Reading Format: Before attempting to improve your reading for IELTS, it is important to have a strong understanding of the IELTS reading format. The IELTS reading test consists of three passages, each of which is followed by 13-14 questions. The passages come from books, magazines, journals and newspapers and are written in a range of styles and genres, including descriptive, argumentative, and factual. The questions will ask you to identify specific information from the passage, to interpret the passage and to make inferences from the passage.

2. Know the Common Types of Questions: There are four main types of questions asked on the IELTS reading test: factual information questions, inference questions, vocabulary questions, and opinion questions. Familiarizing yourself with the different types of questions and how to answer them will help you approach the test with more confidence and accuracy.

3. Read Regularly: To improve your reading for IELTS, you must read regularly. Reading regularly will help you increase your reading speed, improve your understanding of different types of passages, and increase your vocabulary. Choose a variety of topics to read, including books, magazines, newspapers, and online articles.

4. Skim and Scan: Skimming is the process of quickly reading the passage to get an overall idea of what it is about. Scanning is the process of quickly reading the passage to find specific information. These two skills are essential for the IELTS reading test, as you will often need to quickly find the answer to a question. Practice skimming and scanning by reading short passages and then answering a few questions about them.

5. Improve Your Vocabulary: A strong vocabulary is essential for the IELTS reading test. To improve your vocabulary, read as much as you can and make a note of any unfamiliar words. Look up the definition of the words and try to use them in your own writing.

6. Practice: The best way to improve your reading for IELTS is to practice. There are many online resources that offer practice tests and questions. Try to simulate the test conditions as closely as possible by taking timed tests and using a paper and pen to answer the questions.

7. Take Breaks: Taking breaks while reading will help you stay focused and maintain your concentration. Try to take a break every 20 minutes or so. During your break, get up and stretch, take a few deep breaths, or get a drink of water.

8. Ask for Help: If you are struggling to improve your reading for IELTS, don’t hesitate to ask for help. Consider taking an IELTS preparation course or hiring a tutor to help you prepare.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện việc đọc của tôi trong IELTS – How to improve my reading in IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , Cải thiện kỹ năng đọc IELTS của bạn, Nâng cao kỹ năng đọc IELTS, Hướng dẫn cách đọc IELTS, Cách tối ưu để đọc IELTS, Cách đọc IELTS hiệu quả, Cách học đọc IELTS, Làm thế nào để đọc IELTS, Cách để nâng cao khả năng đọc IELTS, Phương pháp đọc hiệu quả IELTS..

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.