Cách cải thiện phần đọc trong IELTS – How to improve reading section in IELTS

Cách cải thiện phần đọc trong IELTS – How to improve reading section in IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện phần đọc trong IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSReadingImprovement

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Bắt đầu với các đoạn ngắn: Bắt đầu với những đoạn ngắn không quá khó khăn. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc và nội dung của các đoạn văn và xây dựng sự tự tin của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các đoạn này để thực hành các kỹ năng đọc của bạn và xây dựng tốc độ của bạn.

2. Đọc tích cực: Khi bạn đang đọc, don chỉ thụ động lấy thông tin. Thay vào đó, chủ động tìm kiếm các ý tưởng chính, từ khóa và thông tin quan trọng khác. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định câu trả lời cho các câu hỏi.

3. Hiểu các loại câu hỏi: Trước khi bạn bắt đầu đọc, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các loại câu hỏi bạn sẽ được hỏi. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các thông tin liên quan và tránh bị loại bỏ bởi thông tin không liên quan.

4. Skim và SCAN: Skimming và Scan là những kỹ năng quan trọng để đọc IELTS. Skimming có nghĩa là nhanh chóng đọc qua một đoạn văn để có được các điểm chính và quét có nghĩa là tìm kiếm các từ hoặc cụm từ cụ thể. Cả hai kỹ năng này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi.

5. Ghi chú: Ghi chú khi bạn đọc sẽ giúp bạn xác định các điểm quan trọng. Điều này cũng sẽ giúp bạn ghi nhớ thông tin và tham khảo lại khi bạn đang trả lời các câu hỏi.

6. Thực hành với các bài kiểm tra mẫu: Thực hiện các bài kiểm tra mẫu là một cách tuyệt vời để thực hành các kỹ năng đọc của bạn và làm quen với bài kiểm tra đọc IELTS. Bạn cũng có thể sử dụng các thử nghiệm mẫu để xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần làm việc.

7. Sử dụng từ điển: Từ điển có thể là một công cụ hữu ích khi bạn đang thực hiện bài kiểm tra đọc IELTS. Nó có thể giúp bạn hiểu ý nghĩa của các từ xa lạ và xác định các điểm chính trong đoạn văn.

8. Sử dụng quá trình loại bỏ: Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời cho câu hỏi, bạn có thể sử dụng quá trình loại bỏ để thu hẹp các lựa chọn của mình. Điều này liên quan đến việc xem xét từng tùy chọn trả lời và loại bỏ bất kỳ điều gì là sai rõ ràng.

9. Đọc cho ý nghĩa: Khi bạn đang đọc, hãy tập trung vào việc hiểu ý nghĩa của đoạn văn thay vì chỉ đọc cho các sự kiện. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định các điểm chính và trả lời các câu hỏi chính xác hơn.

10. Don Tiết từ bỏ: Đọc có thể khó khăn và có thể hấp dẫn khi từ bỏ khi bạn đang vật lộn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tập trung và tiếp tục thực hành. Với đủ thực hành, bạn sẽ có thể cải thiện kỹ năng đọc của mình và làm tốt hơn trong bài kiểm tra đọc IELTS.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve reading section in IELTS – Cách cải thiện phần đọc trong IELTS

1. Start with short passages: Start with short passages that are not too challenging. This will help you to become familiar with the structure and content of the passages and to build up your confidence. You can also use these passages to practice your reading skills and build your speed.

2. Read actively: When you are reading, don’t just passively take in the information. Instead, actively look for the main ideas, key words, and other important information. This will help you to quickly identify the answers to the questions.

3. Understand the question types: Before you start reading, make sure you understand the types of questions you will be asked. This will help you to focus on the relevant information and to avoid being thrown off by irrelevant information.

4. Skim and scan: Skimming and scanning are important skills for IELTS reading. Skimming means quickly reading through a passage to get the main points and scanning means looking for specific words or phrases. Both of these skills will help you to quickly find the answers to the questions.

5. Take notes: Taking notes as you read will help you to identify the important points. This will also help you to remember the information and to refer back to it when you are answering the questions.

6. Practice with sample tests: Taking sample tests is a great way to practice your reading skills and to become familiar with the IELTS reading test. You can also use the sample tests to identify any areas that you need to work on.

7. Use a dictionary: A dictionary can be a useful tool when you are taking the IELTS reading test. It can help you to understand the meaning of unfamiliar words and to identify the key points in the passage.

8. Use the process of elimination: If you are not sure of the answer to a question, you can use the process of elimination to narrow down your options. This involves looking at each answer option and eliminating any that are clearly wrong.

9. Read for meaning: When you are reading, focus on understanding the meaning of the passage rather than just reading for facts. This will help you to quickly identify the main points and to answer the questions more accurately.

10. Don’t give up: Reading can be difficult and it can be tempting to give up when you are struggling. However, it is important to stay focused and to keep practicing. With enough practice, you will be able to improve your reading skills and to do better on the IELTS reading test.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện phần đọc trong IELTS – How to improve reading section in IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , Phát triển kỹ năng đọc IELTS, Cách học đọc trong IELTS, Làm thế nào để cải thiện đọc IELTS, Tối ưu hóa kỹ năng đọc IELTS, Cách tăng điểm đọc IELTS, Cách học đọc để thành công trong IELTS, Cách tối ưu điểm đọc IELTS, Biến đổi kỹ năng đọc IELTS..

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.