Cách cải thiện mô -đun đọc trong IELTS – How to improve reading module in IELTS

Cách cải thiện mô -đun đọc trong IELTS – How to improve reading module in IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện mô -đun đọc trong IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSReadingImprovement

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Cải thiện từ vựng: Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc cải thiện kỹ năng đọc của bạn cho kỳ thi IELTS là cải thiện vốn từ vựng của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những từ bạn bắt gặp trong các đoạn văn và tìm kiếm bất kỳ từ nào bạn không quen thuộc. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn đoạn văn và trả lời chính xác các câu hỏi.

2. Thực hành: Thực hành thường xuyên là chìa khóa để thành công trong mô -đun đọc IELTS. Hãy chắc chắn rằng bạn dành một chút thời gian mỗi ngày để đọc và thực hành. Cố gắng đọc một loạt các văn bản, chẳng hạn như báo, tạp chí và sách. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với loại văn bản bạn sẽ gặp trong kỳ thi IELTS.

3. Tập trung: Tập trung vào nhiệm vụ trong tay và cố gắng không bị phân tâm. Tập trung vào việc hiểu đoạn văn và các câu hỏi. Đọc đoạn văn cẩn thận và ghi chú nếu cần thiết.

4. Quét: Đây là một kỹ thuật hữu ích để sử dụng khi bạn phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Quét đoạn văn nhanh chóng và xác định các từ hoặc cụm từ khóa sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời.

5. Thời gian: Đảm bảo bạn biết về giới hạn thời gian cho mô -đun đọc. Thực hành thời gian bản thân vì điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc với thời gian được quy định cho bài kiểm tra.

6. Hiểu câu hỏi: Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu câu hỏi trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm câu trả lời. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì đang được hỏi.

7. Trả lời bằng lời của riêng bạn: Khi bạn trả lời các câu hỏi, hãy đảm bảo bạn sử dụng các từ của riêng bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh mắc lỗi.

8. Cấu trúc: chú ý đến cấu trúc của đoạn văn. Một số đoạn được viết theo thứ tự thời gian, trong khi những đoạn khác được viết theo thứ tự ngẫu nhiên hơn. Biết cấu trúc của đoạn văn sẽ giúp bạn xác định các ý tưởng chính.

9. Tránh lướt qua: Skimming là một kỹ thuật mà bạn đọc đoạn văn nhanh chóng và cố gắng xác định các ý tưởng chính. Kỹ thuật này có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng nó cũng có thể dẫn đến sai lầm. Hãy chắc chắn rằng bạn đọc đoạn văn một cách cẩn thận và hiểu nó trước khi bạn bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.

10. Đánh giá: Sau khi bạn đã hoàn thành đoạn văn, hãy dành vài phút để xem xét nó. Hãy chắc chắn rằng bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách chính xác. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm bạn có thể đã mắc phải.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve reading module in IELTS – Cách cải thiện mô -đun đọc trong IELTS

1. Improve Vocabulary: One of the most important aspects of improving your reading skills for the IELTS exam is to improve your vocabulary. Make sure you understand the words you come across in the passages and look up any words you are unfamiliar with. This will help you understand the passage better and answer the questions correctly.

2. Practice: Regular practice is the key to success in the IELTS reading module. Make sure you set aside some time every day to read and practice. Try to read a variety of texts, such as newspapers, magazines, and books. This will help you become familiar with the type of texts you will encounter in the IELTS exam.

3. Focus: Concentrate on the task at hand and try not to be distracted. Focus on understanding the passage and the questions. Read the passage carefully and take notes if necessary.

4. Scanning: This is a useful technique to use when you have to answer multiple choice questions. Scan the passage quickly and identify the key words or phrases that will help you find the answer.

5. Timing: Make sure you are aware of the time limit for the reading module. Practice timing yourself as this will help you become familiar with the allotted time for the test.

6. Understand the Question: Make sure you understand the question before you start looking for the answer. Read the question carefully and make sure you understand what is being asked.

7. Answer in Your Own Words: When you answer the questions, make sure you use your own words. This will help you avoid making mistakes.

8. Structure: Pay attention to the structure of the passage. Some passages are written in a chronological order, while others are written in a more random order. Knowing the structure of the passage will help you identify the main ideas.

9. Avoid Skimming: Skimming is a technique where you read the passage quickly and try to identify the main ideas. This technique can be useful in some cases, but it can also lead to mistakes. Make sure you read the passage carefully and understand it before you start looking for the answer.

10. Review: After you have finished the passage, take a few minutes to review it. Make sure you have answered all the questions correctly. This will help you identify any mistakes you may have made.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện mô -đun đọc trong IELTS – How to improve reading module in IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , Cách học IELTS hiệu quả, Làm thế nào để đạt điểm cao trong IELTS, Cách luyện thi IELTS tốt nhất, Bí kíp làm bài thi IELTS, Tài liệu luyện thi IELTS, Đề thi IELTS, Các bước để thành công trong IELTS, Cách sử dụng từ vựng trong IELTS, Cách sử dụng ngữ pháp trong IELTS..

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.