Cách cải thiện kỹ năng nghe IELTS của tôi – How to improve my IELTS listening skills

Cách cải thiện kỹ năng nghe IELTS của tôi – How to improve my IELTS listening skills Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện kỹ năng nghe IELTS của tôi” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSListeningSkillsImprovement

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Nghe tài liệu tiếng Anh thường xuyên: Nghe thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng nghe của bạn. Lắng nghe các tài liệu tiếng Anh như podcast, bài hát, audiobook và báo cáo tin tức sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với cách người nói tiếng Anh bản địa. Điều này sẽ giúp bạn hiểu tiếng Anh nói dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

2. Ghi chú: Ghi chú trong khi bạn nghe có thể giúp bạn nhớ những điểm quan trọng từ một bài tập nghe. Viết ra các cụm từ và từ chính, và chắc chắn sẽ xem xét chúng sau đó.

3. Thực hành với đối tác: Tìm ai đó để thực hành lắng nghe. Yêu cầu họ đọc to từ một cuốn sách, bài báo tin tức hoặc tài liệu khác. Điều này sẽ giúp bạn quen với việc nghe tiếng Anh và chọn ra những từ và cụm từ quan trọng.

4. Lắng nghe đầu tiên, nói thứ hai: Khi giao tiếp với người nói tiếng Anh, hãy cố gắng nghe đầu tiên và nói thứ hai. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì họ đang nói và bạn có thể sử dụng thời gian để suy nghĩ về cách bạn muốn trả lời.

5. Sử dụng phụ đề: Xem phim và chương trình truyền hình có phụ đề có thể là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe của bạn. Điều này sẽ giúp bạn chọn các từ và cụm từ mà bạn có thể chưa nghe thấy trước đây.

6. Thực hiện bài kiểm tra nghe: Thực hiện bài kiểm tra thực hành là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS. Bạn có thể tìm thấy một loạt các bài kiểm tra trực tuyến hoặc trong các cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với định dạng của bài kiểm tra.

7. Lắng nghe chính mình: Ghi lại bản thân bằng tiếng Anh và sau đó lắng nghe nó. Điều này sẽ giúp bạn nghe cách bạn phát ra âm thanh và cách bạn sử dụng một số từ và cụm từ nhất định.

8. Nghe các điểm nhấn khác nhau: Lắng nghe các giọng khác nhau có thể giúp bạn hiểu những người nói tiếng Anh khác nhau dễ dàng hơn. Nghe những người nói tiếng Anh khác nhau, cả bản địa và không bản địa, và cố gắng chọn ra các từ và cụm từ họ sử dụng.

9. Sử dụng flashcards: Flashcards là một cách tuyệt vời để học các từ và cụm từ mới. Viết các từ và cụm từ xuống một bên của thẻ và ý nghĩa của chúng ở bên kia. Sau đó, sử dụng các thẻ để thực hành lắng nghe và hiểu các từ.

10. Lắng nghe tin tức: Xem hoặc nghe tin tức là một cách tuyệt vời để cải thiện kỹ năng nghe của bạn. Bạn không chỉ có thể nghe cách người nói tiếng Anh bản địa nói chuyện mà còn có thể cập nhật các sự kiện hiện tại.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve my IELTS listening skills – Cách cải thiện kỹ năng nghe IELTS của tôi

1. Listen to English Materials Regularly: Listening regularly is one of the best ways to improve your listening skills. Listening to English materials such as podcasts, songs, audiobooks, and news reports will help you become more familiar with how native English speakers sound. This will help you understand spoken English more easily and quickly.

2. Take Notes: Taking notes while you listen can help you remember the important points from a listening exercise. Write down key phrases and words, and be sure to review them afterwards.

3. Practice with a Partner: Find someone to practice listening with. Ask them to read aloud from a book, news article, or other material. This will help you get used to hearing English and picking out the important words and phrases.

4. Listen First, Speak Second: When communicating with English speakers, try to listen first and speak second. This will help you get a better understanding of what they are saying, and you can use the time to think about how you want to respond.

5. Use Subtitles: Watching movies and TV shows with subtitles can be a great way to improve your listening skills. This will help you pick up on words and phrases that you may not have heard before.

6. Take Listening Tests: Taking practice tests is a great way to prepare for the IELTS listening test. You can find a variety of tests online or in books that will help you become more familiar with the format of the test.

7. Listen to Yourself: Record yourself speaking in English and then listen back to it. This will help you hear how you sound and how you use certain words and phrases.

8. Listen to Different Accents: Listening to different accents can help you understand different English speakers more easily. Listen to different English speakers, both native and non-native, and try to pick out the words and phrases they use.

9. Use Flashcards: Flashcards are a great way to learn new words and phrases. Write the words and phrases down on one side of the card and their meaning on the other. Then, use the cards to practice listening and understanding the words.

10. Listen to the News: Watching or listening to the news is a great way to improve your listening skills. Not only will you be able to hear how native English speakers talk, but you will also be able to stay up to date on current events.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện kỹ năng nghe IELTS của tôi – How to improve my IELTS listening skills giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  ,IELTS Nghe Kỹ Năng,Cách Cải Thiện Nghe IELTS,Kỹ Năng Nghe IELTS,Tăng Cấp Độ Nghe IELTS,Luyện Nghe IELTS Hiệu Quả,Đề Thi Nghe IELTS,Học Nghe IELTS,Cấu Trúc Nghe IELTS,Cách Làm Bài Nghe IELTS,Giải Pháp Nghe IELTS.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.