Cách cải thiện điểm số đọc học thuật của IELTS – How to improve IELTS academic reading score

Cách cải thiện điểm số đọc học thuật của IELTS – How to improve IELTS academic reading score Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện điểm số đọc học thuật của IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSReadingTips

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Đọc đoạn văn trước khi kiểm tra. Trước khi thực hiện bài kiểm tra đọc học thuật IELTS, điều quan trọng là phải đọc đoạn văn một cách cẩn thận. Hãy lưu ý các từ và cụm từ khóa, và đảm bảo hiểu các điểm chính của đoạn văn. Điều này có thể giúp bạn trả lời chính xác các câu hỏi và tăng cơ hội nhận được điểm cao hơn.

2. Quản lý thời gian. Quản lý thời gian là chìa khóa trong bài kiểm tra đọc học thuật IELTS. Hãy chắc chắn để đọc đoạn văn một cách nhanh chóng và chính xác. Đừng dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi hoặc đoạn văn.

3. Sử dụng quá trình loại bỏ. Khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, điều quan trọng là sử dụng quá trình loại bỏ. Đọc các lựa chọn câu trả lời một cách cẩn thận, và loại bỏ những người rõ ràng không chính xác. Điều này có thể giúp bạn thu hẹp các lựa chọn và tăng cơ hội nhận được câu trả lời chính xác.

4. Skim và quét. Skimming và quét là những kỹ năng quan trọng cho bài kiểm tra đọc học tập IELTS. Bỏ qua đoạn văn để có được các ý tưởng chính và quét thông tin cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh hơn và chính xác hơn.

5. Đưa ra dự đoán. Đưa ra dự đoán là một chiến lược quan trọng cho bài kiểm tra đọc học thuật IELTS. Sau khi đọc đoạn văn, hãy cố gắng dự đoán những câu hỏi sẽ là gì. Điều này có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh hơn và chính xác hơn.

6. Tìm kiếm các từ khóa. Các từ khóa rất quan trọng khi trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra đọc học thuật IELTS. Tìm kiếm các từ được sử dụng nhiều lần trong đoạn văn và sử dụng chúng để trả lời các câu hỏi.

7. Đừng vội vàng. Điều quan trọng là không vội vã khi làm bài kiểm tra đọc học thuật IELTS. Dành thời gian của bạn để đọc đoạn văn một cách cẩn thận, và trả lời chính xác các câu hỏi. Rushing sẽ chỉ dẫn đến những sai lầm, điều này có thể khiến bạn phải trả giá trong bài kiểm tra.

8. Thực hành. Cuối cùng, thực hành làm cho hoàn hảo! Thực hiện càng nhiều bài kiểm tra thực hành càng tốt, và sử dụng những lời khuyên này để giúp bạn đạt được điểm số cao hơn trong bài kiểm tra đọc học thuật IELTS.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve IELTS academic reading score – Cách cải thiện điểm số đọc học thuật của IELTS

1. Read the passage before the test. Before taking the IELTS Academic Reading test, it’s important to read the passage carefully. Take note of the key words and phrases, and make sure to understand the main points of the passage. This can help you answer the questions correctly and increase your chances of getting a higher score.

2. Time management. Time management is key in the IELTS Academic Reading test. Make sure to read the passage quickly and accurately. Don’t spend too much time on a single question or passage.

3. Use the process of elimination. When answering multiple-choice questions, it’s important to use the process of elimination. Read the answer choices carefully, and eliminate those that are obviously incorrect. This can help you narrow down the choices and increase your chances of getting the correct answer.

4. Skim and scan. Skimming and scanning are important skills for the IELTS Academic Reading test. Skim the passage to get the main ideas, and scan for specific information. This will help you answer the questions more quickly and accurately.

5. Make predictions. Making predictions is an important strategy for the IELTS Academic Reading test. After reading the passage, try to predict what the questions will be about. This can help you answer the questions more quickly and correctly.

6. Look for key words. Key words are important when answering the questions in the IELTS Academic Reading test. Look for words that are used repeatedly in the passage, and use them to answer the questions.

7. Don’t rush. It’s important not to rush when taking the IELTS Academic Reading test. Take your time to read the passage carefully, and answer the questions accurately. Rushing will only lead to mistakes, which could cost you points on the test.

8. Practice. Finally, practice makes perfect! Take as many practice tests as you can, and use these tips to help you get a higher score on the IELTS Academic Reading test.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện điểm số đọc học thuật của IELTS – How to improve IELTS academic reading score giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , IELTS , ĐiểmSố , CảiThiệnĐiểm , ĐọcHọcThuật , HọcThuật , IELTSScore.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.