Các dạng đặc biệt của câu so sánh trong tiếng Anh

Các bạn thân mến!

Hãy cùng tiếp tục với những bài học tiếng Anh từ ielts4everyone nhé!

Câu so sánh là một cấu trúc ngữ pháp khá quen thuộc với tất cả chúng ta và ad cũng đã giới thiệu cho các bạn từ những bài học trước; ngoài những mẫu câu thông thường, những dạng đặc biệt của câu so sánh trong tiếng Anh cũng cần lưu tâm. Trong bài ngày hôm nay, các bạn hãy cùng học thêm về những cấu trúc này nhé!

 

 

Các dạng đặc biệt của câu so sánh trong tiếng Anh

1. So sánh dạng gấp nhiều lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánh về số lần: một nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Cấu trúc: S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.
Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one. (Cái xe đạp đắt gấp ba lần cái khác)

Mary types twice as fast as I do. (Mary đánh máy nhanh gấp hai lần tôi)

LƯU Ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.
Ví dụ: 
We have expected 80 people at that rally, but twice that many showed up. (twice as many as that number).(Chúng tôi mong đợi 80 người sẽ đến đại hội này, nhưng lượng người gấp đôi ngần ấy đã tới)

2. So sánh kép (Double comparison)

a. Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The sooner you take your medicine, the better you will feel (Cậu uống thuốc càng sớm, cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn nhiều)

b. Mẫu câu 2

The more + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become (Cậu càng chăm học, cậu sẽ trở nên thông minh hơn)

c. Mẫu câu 3: Đối với cùng một tính từ:

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er
Long adj: S + V + more and more + adj

Ví dụ: The weather gets colder and colder (Trời ngày càng lạnh hơn)

3. So sánh hơn kém không dùng “than”

Phải có “the” trước tính từ hoặc trạng từ so sánh. Chú ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Thường trong câu sẽ có cụm từ “of the two + noun”

Ví dụ:

Harvey is the smarter of the two boys (Trong hai cậu bé, Harvey thông minh hơn)

Of the two books, this one is the more interesting (Trong hai quyển sách, quyển này hay hơn nhiều)

Các bạn hãy thường xuyên thực hành để có thể sử dụng thành thạo trong các bài tập tiếng Anh và trong những kỳ thi quan trọng nhé! Chúc các bạn thành công!

Nguồn sưu tầm

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.