Bí quyết giúp bạn nâng cao điểm cho bài line graph

Phần Writing task 1 của bài thi IELTS các bạn sẽ rất hay gặp dạng line graph (biểu đồ thể hiện qua đường đồ thị). Ad xin chia sẻ một số bí quyết giúp bạn nâng cao điểm cho bài line graph trong phần IELTS Writing task 1.

1. Lựa chọn thông tin thích hợp và quan trọng nhất của line graph

Line graph chứa rất nhiều thông tin và những thông tin này thay đổi theo thời gian. Với thời gian và lượng từ bị giới hạn, người viết không thể nhắc đến tất cả các chi tiết mà các đường đồ thị (lines) diễn tả được. Các bạn hãy lưu ý tập trung vào các điểm sau nhé:

Điểm đầu và điểm cuối

Điểm cao nhất hay điểm thấp nhất

Điểm diễn ra sự thay đổi lớn như đột ngột tăng hay đột ngột giảm.

Điểm chuyển giao giữa các thì, cụ thể như điểm giữa quá khứ và tương lai

2. Tuyệt đối tránh lặp lại từ

Bạn sẽ nhận được điểm số cao hơn nếu bài viết của bạn sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc hơn là các bài bị giới hạn trong các từ vựng thông thường.

Bạn có thể tham khảo bài viết về từ vựng miêu tả về xu hướng trong task 1 và bài bổ sung vốn từ vựng cho kỳ thi IELTS

Ví dụ:

The number of cases of X disease started at 50 in 1965 and then went up to 200 in 1970 and then went up to 500 in 1980 and then went down to zero in 1990.

Có một số lặp lại cấu trúc và từ vựng khá nhiều trong câu trên, làm bài viết trở nên khô khan và bộc lộ điểm yếu về kỹ năng viết của bạn.

The number of cases of X disease started at 50 in 1965. Then, the figure fluctuated between 200 and 500 in the 1970s before sinking to zero in 1990.

3. Luôn Paraphrasing để có một General statement hay và cô đọng

Thay bằng copy toàn bộ đề bài, hãy luôn paraphrase để khẳng định overall trend trong biểu đồ theo ngôn ngữ và cách nhìn của riêng bạn.

4. Đảm bảo số lượng từ thích hợp

Đảm bảo bài viết của bạn không quá dài cũng chẳng quá ngắn để không bị trừ điểm vì lỗi số lượng từ này. Yêu cầu của bài là tối thiểu 150 từ, nên theo lời khuyên của mình bài viết nên nằm trong khoảng 165 – 200 từ là hay nhất và cũng dễ ghi điểm.

5. Luôn chỉ ra chi tiết con số, thời gian của biểu đồ, … rõ ràng

Phần con số và thời gian nên được làm rõ trong đoạn 2 và đoạn 3 để bài viết thêm chính xác và cụ thể thay bằng chỉ đi ngoài rìa của vấn đề.

6. Dùng những tính từ và trạng từ để bài viết không quá khô khan

Tính từ và trạng từ được dùng sẽ giúp động từ của bạn dễ được hình dung hơn và miêu tả được mức độ của sự thay đổi.

7. Chú ý về thì của động từ

Cần chú ý đến mốc thời gian để chia động từ cho đúng, có thể đó là quá khứ, hiện tại hoặc có thể là tương lai để chia động từ và sử dụng các cấc trúc câu phù hợp.

Ví dụ: The graph below shows US consumers’ average annual expenditures on cell phone and residential phone services between 2001 and 2010.

task 1
LINE GRAPH

Some paraphrasing that you could use in your introduction:
– annual expenditures = yearly spending
– cell phone services = mobile phones
– residential services = landline phones

Two possible main points for your overview / summary:
– compare the two trends over the whole period
– say what happened in 2006

Select key details:
– compare the figures for 2001
– describe the changes in expenditure over the following 5 years
– give the figures for 2006 (where the two lines meet)
– finish with a comparison of spending in 2010

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.