Sentence improvement

Sentence improvement

Nhiều bạn bị ám ảnh bởi các câu hoành tráng nên khi viết rất chi là khó hiểu nhé. Mình lấy ví dụ câu này:

One of the problems faced by many cities face is traffic congestion polluting the air and decreasing the standard of living as a result.

Câu phía trên đây hơi lạm dụng participle phrase để câu phức trở nên tạp hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho ý nghĩa của câu khó hiểu. Lỗi này sẽ khiến điểm ngữ pháp và coherence/cohesion của bạn giảm đáng kể. Muốn sửa được, trước hết chúng ta cần tách ý ra thật là rõ ràng.

  1. Many cities are facing traffic congestion.
  2. Traffic congestion pollutes the air.
  3. As a result, this decreases the standard of living.

Nào, chúng ta hãy cùng tăng chất lượng các câu phía trên nhé.

  1. Traffic congestion is afflicting many cities.
  2. It increases the level of exhaust emissions released into the atmosphere, which pollutes the air.
  3. As a result, the standard of living is reduced.

Và sau đó, hãy nối các câu lại với nhau sao cho mượt mà hơn:

Traffic congestion is one of the problems that afflict many cities. It increases the level of exhaust emissions released into the atmosphere, which pollutes the air and subsequently decreases the standard of living in urban areas.

Vậy đó, việc sửa câu sửa chữ là một việc làm khá phức tạp. Các bạn nên rèn luyện thêm nhé.

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.