Những điều cần biết về IELTS Reading Test

Những điều cần biết về IELTS Reading Test

Như các bạn đã biết, cấu trúc một bài thi IETLS gồm có bốn phần: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Mỗi một kỹ năng đều yêu cầu các bạn phải có một kiến thức tiếng Anh vững vàng thì mới có thể vượt qua được dễ dàng. Ngày hôm nay, hãy cùng IELTS4EVERYONE tìm hiểu về cấu trúc của bài thi IELTS Reading test nhé!

1. Tổng quan về IELTS Reading test

IELTS Reading test gồm khoảng 40 câu hỏi trong thời gian làm bài là 60 phút (không tính thời gian ghi lại câu trả lời cuối bài thi). Bài thi thông thường gồm 3 phần, mỗi phần gồm 11-13 câu hỏi. Trong mỗi phần sẽ có một đoạn văn khoảng 1500 từ với câu hỏi được chia tương đối đều. Mỗi đoạn văn sẽ thuộc các chủ đề khác nhau, thông thường chúng được trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoăc tập san và không mang tính chất chuyên môn.
Trong một bài thi, bạn có thể gặp rất nhiều các dạng câu hỏi khác nhau. Mỗi phần cuả bài thi đọc sẽ gồm khoảng 2-4 dạng câu hỏi, vì vậy trong một bài đọc hoàn chỉnh bạn có thể gặp tôi đa là 12 dạng câu hỏi khác nhau.
Bạn có thể viết đáp án vào tờ đề thi, nhưng đáp án chỉ được chấp nhận trong phiếu trả lời Answer sheet.

2. Các kỹ năng chính sử dụng trong IETLS Reading test

+ Đọc lướt qua và lấy thông tin chính của bài băn hoặc tìm các từ khóa
+ Tìm các thông tin chi tiết
+ Hiểu chủ đề và nội dung chính
+ Xác định các ý kiến, quan điểm có trong bài văn
+ Xác định chủ đề chính, xuyên suốt cả bài văn

3. Các dạng bài hay gặp trong IELTS Reading test

a. Matching Paragraph Headings
Ở dạng bài này, bạn sẽ phải chọn tiêu đề cho từng đoạn văn trong một bài văn hoàn chỉnh từ một danh sách các tiêu đề đã được cho sẵn. Thông thường, sẽ có nhiều tiêu đề cho sẵn hơn so với số lượng đoạn văn trong bài văn, vì vậy bạn sẽ không sử dụng hết chúng, bạn cũng không bao giờ được dùng một tiêu đề hơn một lần.
Bạn chỉ cần viết đúng các con số như i, ii,iii, v.v… Tránh mất thời gian cho việc sao chép hết cả các tiêu đề.

b. True/False/Not Given – Yes/No/Not Given – Multiple Choice – Pick from a list
Các dạng bài này có đặc điểm chung là chọn phương án đúng và bỏ phương án sai.
Mục tiêu của các dạng bài này là yêu cầu các bạn phải hiểu được nội dung văn bản và sau đó là đưa ra các câu trả lời là các sự lựa chọn A, B, C… True/False/Not Given hay Yes/No/Not Given.

c. Matchings (Names/Statements/Sentence endings) – Classification
Đối với dạng bài này, yêu cầu bạn nối giữa các câu với các mục trong khung. Trong đó, các câu thường được đánh số thứ tự 1, 2, 3…, các mục trong khung là A, B, C… Các mục ở trong khung có thể là không được sử dụng hết và 1 mục chỉ được sử dụng duy nhất một lần.
Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra nhưng việc nối tên người với các câu là dạng bài phổ biến nhất.

d. Completion (Table/Flowchart/Note/ Summary/ Sentence)
Trong dạng bài này, nhiệm vụ của người học IELTS là hoàn thành câu không quá 3 từ hay 1 con số được lấy ra từ bài văn để điền các chỗ trống. Vị trí của những chỗ trống có thể là ở đầu, giữa hoặc cuối câu. Các câu trả lời được viết theo thứ tự.
Lưu ý rằng bạn chỉ đước sử dụng các từ có sẵn trong bài văn, và không được sử dụng vượt quá số từ được cho phép. Đồng thời, bạn cũng phải đảm bảo rằng những câu trả lời được viết đúng chính tả, không chứa các từ không cần thiết, hoặc lặp lại các từ đã có trong câu.

e. Locating information in paragraphs
Trong dạng bài này, bạn phải tìm đoạn văn chứa thông tin trong các câu hỏi, hơn thế là phải tìm những thông tin chi tiết, các ý tưởng, so sánh, các ví dụ,…. Một vài đoạn văn có thể chứa những thông tin cho nhiều hơn một câu hỏi, trong khi những đoạn văn khác thì không chứa thông tin liên quan.

4. Phương pháp chung cho các dạng bài trong IELTS Reading test

Bước 1: Đọc các câu hỏi. Bạn nên đọc các câu hỏi trước vì các câu hỏi sẽ cho bạn biết nội dung của bài đọc đồng thời cho bạn biết bạn sẽ phải tìm những gì trong bài.
Bước 2: Đọc nhanh bài text khoảng 1 đến 2 lần đề tìm nội dung chính, gạch chân từ khóa,…
Bước 3: Đọc lại và trả lời các câu hỏi chung. Câu hỏi chung là câu hỏi về nội dung tổng thể của cả đoạn hoặc một đoạn.
Bước 4: Tìm thông tin và trả lời câu hỏi riêng. Câu hỏi riêng là câu hỏi bạn cần phải tìm ra đúng thông tin riêng biệt trong bài đọc để trả lời
Bước 5: Đọc lại lần nữa, kiểm tra lại và trả lời những câu hỏi còn lại và ghi câu trả lời vào phiếu trả lời.

Trên đây là những thông tin cần thiết về cấu trúc cũng như dạng bài hay gặp cuả một bài thi IELTS Reading test. Ad hi vọng với những điều nêu ra ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Chúc các bạn thành công!

(Nguồn sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.