Làm thế nào để cải thiện việc đọc trong IELTS Học thuật – How to improve reading in IELTS academic

Làm thế nào để cải thiện việc đọc trong IELTS Học thuật – How to improve reading in IELTS academic Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Làm thế nào để cải thiện việc đọc trong IELTS Học thuật” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSReadingTips

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Hiểu mục đích của bài kiểm tra đọc: Bài kiểm tra đọc học thuật của IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng của học sinh để hiểu và giải thích một loạt các văn bản bằng văn bản. Điều quan trọng là phải hiểu rằng bài kiểm tra không chỉ về việc đọc tốc độ, mà còn về việc hiểu bối cảnh của văn bản.

2. Làm quen với văn bản: Trước khi bạn bắt đầu bài kiểm tra đọc, điều quan trọng là phải làm quen với văn bản. Đọc qua văn bản một lần một lần nhanh chóng và cố gắng có được một ý tưởng tổng thể về các ý tưởng chính. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cấu trúc của văn bản và những điểm chính mà tác giả đang cố gắng thực hiện.

3. Hiểu cấu trúc của văn bản: Một khi bạn đã làm quen với văn bản, điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc của văn bản. Tìm kiếm các tiêu đề và đầu phụ sẽ cho bạn một dấu hiệu về cấu trúc của văn bản.

4. Ghi chú: Khi bạn đọc qua văn bản, hãy ghi chú về những điểm và ý tưởng chính. Điều này sẽ giúp bạn nhớ những điểm chính và hiểu rõ hơn về văn bản.

5. Tập trung vào các từ khóa: Khi đọc, hãy tập trung vào các từ và cụm từ khóa trong văn bản. Điều này sẽ giúp bạn xác định các ý tưởng chính và tìm câu trả lời cho các câu hỏi.

6. Skim và quét văn bản: Skimming và quét là hai kỹ thuật đọc quan trọng liên quan đến việc nhanh chóng di chuyển mắt của bạn qua văn bản để tìm thông tin bạn cần.

7. Thực hành đọc thời gian: Đọc thời gian là một phần quan trọng của bài kiểm tra đọc IELTS. Thực hành đọc thời gian bằng cách đặt bộ hẹn giờ và đọc một đoạn văn trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với giới hạn thời gian của kỳ thi.

8. Sử dụng từ điển: Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa của một từ, hãy tìm nó trong một từ điển. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản và trả lời chính xác các câu hỏi.

9. Nghỉ giải lao: nghỉ thường xuyên trong khi đọc sách sẽ giúp bạn tập trung và ghi nhớ thông tin tốt hơn.

10. Đọc thường xuyên: Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng đọc của bạn là đọc thường xuyên. Cố gắng đọc một loạt các văn bản khác nhau như báo, tạp chí, sách và bài viết trực tuyến.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể cải thiện kỹ năng đọc của mình và ghi điểm tốt trong bài kiểm tra đọc học thuật IELTS.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve reading in IELTS academic – Làm thế nào để cải thiện việc đọc trong IELTS Học thuật

1. Understand the Purpose of the Reading Test: The IELTS academic reading test is designed to assess a student’s ability to comprehend and interpret a variety of written texts. It is important to understand that the test is not only about speed reading, but also about understanding the context of the text.

2. Familiarize Yourself with the Text: Before you start the reading test, it is important to familiarize yourself with the text. Read through the text once quickly and try to get an overall idea of the main ideas. This will help you to understand the structure of the text and the main points the author is trying to make.

3. Understand the Structure of the Text: Once you have familiarized yourself with the text, it is important to understand the structure of the text. Look for headings and subheadings which will give you an indication of the structure of the text.

4. Make Notes: As you read through the text, make notes on the key points and ideas. This will help you to remember the main points and to understand the text better.

5. Focus on the Key Words: When reading, focus on the key words and phrases in the text. This will help you to identify the main ideas and to find the answers to the questions.

6. Skim and Scan the Text: Skimming and scanning are two important reading techniques which involve quickly moving your eyes across the text to find the information you need.

7. Practice Timed Reading: Timed reading is an important part of the IELTS reading test. Practice timed reading by setting a timer and reading a passage for a certain amount of time. This will help you to get used to the time limit of the exam.

8. Use the Dictionary: If you are unsure of the meaning of a word, look it up in a dictionary. This will help you to understand the text better and to answer the questions correctly.

9. Take Breaks: Taking regular breaks while reading will help you to stay focused and to remember the information better.

10. Read Regularly: The best way to improve your reading skills is to read regularly. Try to read a variety of different texts such as newspapers, magazines, books and online articles.

By following these tips, you should be able to improve your reading skills and score well on the IELTS Academic Reading test.

Tổng quan, bài viết Làm thế nào để cải thiện việc đọc trong IELTS Học thuật – How to improve reading in IELTS academic giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  ,IELTS Học thuật,Việc đọc trong IELTS,Các kỹ năng đọc,Cải thiện kỹ năng đọc,Lối đọc hiệu quả,Phương pháp đọc trong IELTS,Làm thế nào để cải thiện việc đọc trong IELTS.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.