IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

Đề thi IELTS tại Việt Nam năm 2015 ngày 17 tháng 1

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất IELTS4EVERYONE » năm 2015 » Đề thi IELTS tại Việt Nam năm 2015 ngày 17 tháng 1

Đề thi IELTS tại Việt Nam năm 2015  ngày 17 tháng 1

Đề thi viết được cập nhật thường xuyênvới các đề thi thực được cập nhật, đề IELTS thật đơn giản nếu bạn được học và hiểu quy tắc viết và cách hành văn trong Writing IELTS với các đề thi thực, Các bạn nghĩ sao nếuIELTS4EVERYONE sẽ sửa bài viết cho các bạn ?

Task 1: The line graph shows the sales of children’s books, adult’s fictions and educational books between 2002 and 2006 in one country.

Task 2: Some people think that the amount of noise people make have to be controlled strictly, others say that people are free to make as much as they wish. Discuss both sides and give your opinion.

Bạn nghĩ đề IELTS kỳ này như thế nào? hãy để lại cảm nhận cũng như lo lắng của bạn ielts4everyone sẽ giải đáp nhé.

Tags:

About

View all posts by

One Response

  1. Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17 tháng 1 năm 2015 says

    […] bài thi ielts cho Đề thi IELTS ngày 17/01/2015. […]

error: Content is protected !!