Cách tăng từ vựng cho IELTS – How to increase vocabulary for IELTS

Cách tăng từ vựng cho IELTS – How to increase vocabulary for IELTS Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách tăng từ vựng cho IELTS” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSTuVung #TuVungIELTS #CachHocTuVungIELTS #TuVungIELTSTheoChuDe #IELTSVocabTips #IELTSVocabulary

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Đọc rộng rãi. Đọc là cách tốt nhất để tăng vốn từ vựng của bạn. Đọc sách, tạp chí, báo chí và bài viết trực tuyến.

2. Sử dụng từ điển. Bất cứ khi nào bạn bắt gặp một từ xa lạ, hãy tìm nó trong một từ điển.

3. Chơi trò chơi chữ. Chơi các trò chơi Word như Scrabble và Crossword Puzzles có thể giúp bạn tăng vốn từ vựng.

4. Giữ một tạp chí. Viết ra những từ mới trong một tạp chí có thể giúp bạn nhớ chúng tốt hơn.

5. Tìm hiểu các từ gốc. Học các từ gốc của từ có thể giúp bạn hiểu được ý nghĩa của các từ xa lạ dễ dàng hơn.

6. Sử dụng flashcards. Viết các từ ở một bên của flashcard và ý nghĩa của chúng ở phía bên kia có thể giúp bạn nhớ chúng tốt hơn.

7. Sử dụng các thiết bị ghi nhớ. Các thiết bị mnemon như vần điệu và từ viết tắt có thể giúp bạn nhớ những từ khó.

8. Sử dụng tài nguyên trực tuyến. Có nhiều tài nguyên trực tuyến như trang web, ứng dụng và podcast có thể giúp bạn học các từ mới.

9. Danh sách nghiên cứu. Nghiên cứu các danh sách từ liên quan đến các chủ đề mà bạn đang nghiên cứu có thể giúp bạn tăng từ vựng.

10. Tìm hiểu các từ mới trong ngữ cảnh. Học các từ mới trong bối cảnh của một câu hoặc một cuộc trò chuyện có thể giúp bạn hiểu chúng hơn.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to increase vocabulary for IELTS – Cách tăng từ vựng cho IELTS

1. Read extensively. Reading is the best way to increase your vocabulary. Read books, magazines, newspapers, and online articles.

2. Use a dictionary. Whenever you come across an unfamiliar word, look it up in a dictionary.

3. Play word games. Playing word games like Scrabble and crossword puzzles can help you increase your vocabulary.

4. Keep a journal. Writing down new words in a journal can help you remember them better.

5. Learn root words. Learning the root words of words can help you understand the meaning of unfamiliar words more easily.

6. Use flashcards. Writing down words on one side of a flashcard and their meaning on the other side can help you remember them better.

7. Use mnemonic devices. Mnemonic devices like rhymes and acronyms can help you remember difficult words.

8. Use online resources. There are many online resources like websites, apps, and podcasts that can help you learn new words.

9. Study word lists. Studying word lists related to the topics you’re studying can help you increase your vocabulary.

10. Learn new words in context. Learning new words in the context of a sentence or a conversation can help you understand them better.

Tổng quan, bài viết Cách tăng từ vựng cho IELTS – How to increase vocabulary for IELTS giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  ,Tập luyện với từ điển,Học cách sử dụng các từ liên quan,Tham gia các bài thi IELTS trực tuyến,Đọc và học từ trong các tài liệu IELTS,Tham gia các nhóm trao đổi về IELTS,Tự học và trau dồi bằng cách xem các video hướng dẫn,Tìm hiểu các từ vựng trong mỗi chủ đề cụ thể,Tập trung vào từng động từ hoặc từ để xây dựng một cách đồng nhất,Học cách sử dụng các từ vựng phổ biến trong IELTS,Học cách viết câu có nghĩa sử dụng các từ vựng.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.