Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 5 đến 7 – How to improve IELTS reading score from 5 to 7

Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 5 đến 7 – How to improve IELTS reading score from 5 to 7 Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

Bài viết “Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 5 đến 7” giới thiệu cho thí sinh các kỹ năng và thói quen cần phải có để tăng điểm IELTS một cách nhanh chóng hiệu quả. Từ việc học từ vựng đến kỹ năng phát âm, bài viết trình bày các gợi ý chi tiết và các bài tập thực hành để giúp các học sinh tự tin và tự tin trong kỳ thi IELTS #IELTSImprovementFrom5to7

Ngoài ra, bài viết còn cung cấp các lời khuyên và kỹ năng cũng như các mẹo ( IELTS Tips and tricks ) giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS sắp tới. 

(English below)

1. Hiểu cấu trúc của bài kiểm tra đọc IELTS: Bài kiểm tra đọc IELTS được chia thành ba phần, mỗi phần có một mục đích cụ thể. Phần đầu tiên được thiết kế để kiểm tra khả năng của bạn để nhanh chóng quét một đoạn văn để biết thông tin cụ thể. Trong phần này, bạn sẽ được trình bày một đoạn văn bản và được yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi về nội dung của nó. Phần thứ hai kiểm tra khả năng đọc chi tiết của bạn và đưa ra suy luận từ văn bản. Tại đây, bạn sẽ được trình bày với một đoạn văn bản dài hơn và được yêu cầu trả lời các câu hỏi chi tiết hơn yêu cầu bạn đọc kỹ hơn. Phần thứ ba được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu ý nghĩa chung của một đoạn văn và tạo kết nối giữa các ý tưởng khác nhau.

2. Cải thiện tốc độ đọc và độ chính xác của bạn: Để cải thiện điểm đọc IELTS của bạn, bạn cần có khả năng đọc nhanh chóng và chính xác. Để làm điều này, bạn nên thực hành đọc nhiều loại tài liệu khác nhau, chẳng hạn như báo, tạp chí và sách. Khi bạn thực hành, tập trung vào việc đọc nhanh nhưng chính xác và cố gắng xác định các từ và cụm từ khóa có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh chóng.

3. Học cách xác định các từ và cụm từ khóa: Một trong những kỹ năng chính để thực hiện tốt bài kiểm tra đọc IELTS là khả năng xác định các từ và cụm từ khóa trong đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh chóng và chính xác. Khi bạn thực hành đọc, hãy chú ý đến các từ và cụm từ được lặp lại trong suốt đoạn văn, vì đây thường là chìa khóa để hiểu ý nghĩa chung của văn bản.

4. Thực hành lướt qua và quét: Skimming và quét là hai chiến lược đọc quan trọng có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi đọc IELTs nhanh chóng và chính xác. Skimming liên quan đến việc nhanh chóng đọc đoạn văn để có được cái nhìn tổng quan về các ý tưởng chính. Quét, mặt khác, liên quan đến việc tìm kiếm các từ hoặc cụm từ cụ thể có thể giúp bạn trả lời một câu hỏi. Khi bạn thực hành đọc, hãy cố gắng để nhanh chóng lướt qua và quét văn bản để có được thông tin bạn cần để trả lời các câu hỏi.

5. Phát triển từ vựng của bạn: Có một loạt các từ vựng là điều cần thiết để làm tốt trong bài kiểm tra đọc IELTS. Bạn càng biết nhiều từ, sẽ càng dễ hiểu văn bản và trả lời chính xác các câu hỏi. Để phát triển vốn từ vựng của bạn, bạn nên đọc rộng rãi và tìm kiếm bất kỳ từ mới nào bạn gặp. Bạn cũng có thể sử dụng từ điển hoặc từ điển trực tuyến để tìm từ đồng nghĩa và định nghĩa cho các từ mà bạn không biết.

6. Hiểu các loại câu hỏi: Có một số loại câu hỏi khác nhau bạn có thể gặp trong bài kiểm tra đọc IELTS. Chúng bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, đúng/sai/không được đưa ra câu hỏi và các câu hỏi phù hợp. Điều quan trọng là phải hiểu các loại câu hỏi khác nhau và cách trả lời chính xác.

7. Sử dụng các chiến lược kiểm tra: Ngoài các mẹo trên, bạn cũng nên phát triển các chiến lược kiểm tra của riêng mình cho bài kiểm tra đọc IELTS. Điều này có thể bao gồm ghi chú các từ và cụm từ khóa, đọc các câu hỏi trước khi đoạn văn và sử dụng quá trình loại bỏ để thu hẹp các lựa chọn trả lời của bạn.

8. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành: Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra đọc IELTS là làm bài kiểm tra thực hành. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc của bài kiểm tra và các loại câu hỏi khác nhau. Nó cũng sẽ cho bạn một cơ hội để thực hành các kỹ năng đọc của bạn và áp dụng các chiến lược bạn đã học.

IELTS cấp tốc là gì Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

How to improve IELTS reading score from 5 to 7 – Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 5 đến 7

1. Understand the structure of the IELTS Reading test: The IELTS Reading test is divided into three sections, each with a specific purpose. The first section is designed to test your ability to quickly scan a passage for specific information. In this section, you will be presented with a passage of text and asked to answer a series of questions about its content. The second section tests your ability to read for detail and make inferences from the text. Here, you will be presented with a longer passage of text and asked to answer more detailed questions that require you to read more closely. The third section is designed to test your ability to understand the overall meaning of a passage and make connections between different ideas.

2. Improve your reading speed and accuracy: To improve your IELTS Reading score, you need to be able to read quickly and accurately. To do this, you should practice reading a variety of different materials, such as newspapers, magazines, and books. As you practice, focus on reading quickly but accurately, and try to identify key words and phrases that can help you answer questions quickly.

3. Learn to identify key words and phrases: One of the key skills for doing well on the IELTS Reading test is the ability to identify key words and phrases in the passage. This will help you answer questions quickly and accurately. As you practice reading, pay close attention to the words and phrases that are repeated throughout the passage, as these are often the key to understanding the overall meaning of the text.

4. Practice skimming and scanning: Skimming and scanning are two important reading strategies that can help you answer IELTS Reading questions quickly and accurately. Skimming involves quickly reading the passage to get an overview of the main ideas. Scanning, on the other hand, involves looking for specific words or phrases that can help you answer a question. As you practice reading, try to get better at quickly skimming and scanning the text to get the information you need to answer the questions.

5. Develop your vocabulary: Having a wide range of vocabulary is essential for doing well on the IELTS Reading test. The more words you know, the easier it will be to understand the text and answer the questions accurately. To develop your vocabulary, you should read widely and look up any new words you come across. You can also use a dictionary or online thesaurus to find synonyms and definitions for words you don’t know.

6. Understand the question types: There are several different types of questions you may encounter on the IELTS Reading test. These include multiple-choice questions, true/false/not given questions, and matching questions. It is important to understand the different types of questions and how to answer them correctly.

7. Make use of test-taking strategies: In addition to the tips above, you should also develop your own test-taking strategies for the IELTS Reading test. This could include making note of key words and phrases, reading the questions before the passage, and using process of elimination to narrow down your answer choices.

8. Take practice tests: The best way to prepare for the IELTS Reading test is to take practice tests. This will help you become familiar with the structure of the test and the different question types. It will also give you an opportunity to practice your reading skills and apply the strategies you have learned.

Tổng quan, bài viết Cách cải thiện điểm đọc IELTS từ 5 đến 7 – How to improve IELTS reading score from 5 to 7 giúp cải thiện kỹ năng IELTS là một tài liệu hữu ích cho những ai muốn thi IELTS và muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều ích lợi từ bài viết này về các mục như  , IELTS , IELTSReading , ReadingImprovement , IELTSScoreBoost , EnglishTest , EnglishExam , IELTSTips , IELTSStudy , IELTSPractice , IELTSScoring , IELTSScore.

Tổng hợp hàng trăm bài mẫu IELTS Writing task 2 theo chủ đề kèm từ vựng học thuật IELTS có ví dụ cụ thể.

About

View all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.