IELTS4EVERYONE

Khóa học luyện thi IELTS miễn phí tốt nhất

IELTS 4 EVERYONE

Shortcodes Ultimate

 

‘Đề thi IELTS thực’

Cập nhật đề thi ngày 21 tháng 8 năm 2014

Cập nhật đề thi ngày 21 tháng 8 năm 2014 Các bạn có thể cập nhật thêm các dạng Writing task 1 và Writing task 2 để phong phú thêm các chủ đề trong kỳ thi IELTS nhé. Listening 1: information about painting competition, Listening 2:About part time job,Listening Listening 3:About Australian wind mill,Listening Listening… Read More

error: Content is protected !!